Salariatele însărcinate au dreptul la 16 ore libere/lună plătite pentru consultații și investigații medicale

Potrivit art. 15 din O.U.G. nr. 96/2003 privind protecţia maternităţii la locurile de muncă, ”Angajatorii au obligaţia de a acorda salariatelor gravide dispensă pentru consultaţii prenatale în limita a maximum 16 ore pe lună, în condiţiile prevăzute la art. 2 lit. f), în cazul în care investigaţiile se pot efectua numai în timpul programului de lucru, fără diminuarea drepturilor salariale.”

Art. 2 lit. f) din O.U.G. nr. 96/2003 stabilește că ”f) dispensa pentru consultaţii prenatale reprezintă un număr de ore libere plătite salariatei de către angajator, pe durata programului normal de lucru, pentru efectuarea consultaţiilor şi examenelor prenatale pe baza recomandării medicului de familie sau a medicului specialist.

Avocat Gherasim Andrei-Gheorghe

Titular Cabinet de Avocat ”Gherasim Andrei-Gheorghe” specializat litigii de muncă