În data de 30.01.2019 CCR s-a pronunțat asupra mai multor obiecții de neconstituționalitate

În ziua de 30 ianuarie 2019, Plenul Curții Constituționale a luat în dezbatere, în cadrul controlului anterior promulgării, mai multe obiecții de neconstituționalitate:

A. Obiecția de neconstituționalitate a Legii pentru modificarea și completarea Legii nr. 35/1997 privind organizarea și funcționarea instituției Avocatul Poporului, obiecție formulată de Președintele României

În urma deliberărilor, Curtea Constituțională, cu unanimitate de voturi în privința pct. I din dispozitiv și cu majoritate de voturi în privința pct. II din dispozitiv, a decis:

  1. A admis obiecția de neconstituționalitate și a constatat că dispozițiile art. I pct. 8 [cu referire la art. 9 alin. (4)], art.I pct. 9 [cu referire la art. 9 alin. (41)] și art. I pct. 15 [cu referire la art. 11 alin.(12)-(13)] din Legea pentru modificarea și completarea Legii nr. 35/1997 privind organizarea și funcționarea instituției Avocatului Poporului sunt neconstituționale.
  2. A respins, ca neîntemeiată, obiecția de neconstituționalitate și a constatat că dispozițiile art. I pct. 10 [cu referire la art. 9 alin. (6)], art. I pct. 65 [cu referire la art. 552 alin. (1), (2) și (4)] și art. I pct. 67 [cu referire la art. 57 alin. (2) și (4)] din Legea pentru modificarea și completarea Legii nr. 35/1997 privind organizarea și funcționarea instituției Avocatului Poporului, precum și legea în ansamblul său, sunt constituționale în raport cu criticile formulate.

B. Obiecțiile de neconstituționalitate a dispoziţiilor Legii privind declasificarea unor documente, în ansamblul său, obiecții formulate de Înalta Curte de Casație și Justiție, constituită în Secţii Unite, de un număr de 30 de senatori aparţinând Grupurilor parlamentare ale Partidului Național Liberal și Uniunii Salvați România și de Președintele României urma deliberărilor, Curtea Constituțională, cu unanimitate de voturi, a admis obiecțiile de neconstituționalitate și a constatat că Legea privind declasificarea unor documente, în ansamblul său, este neconstituțională.

Curtea a reținut că actul normativ criticat este de natură a contraveni dispozițiilor art. 1 alin.(4) din Constituție referitor la principiul separației și echilibrului puterilor în stat, Parlamentul intrând în sfera de competență a autorității executive, singura autoritate publică cu atribuții în organizarea executării legilor. În raport de această soluție, care vizează legea în ansamblul său, Curtea nu a mai analizat celelalte critici de neconstituționalitate formulate.

C. Obiecția de neconstituționalitate a Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 96/2016 pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniile educaţiei, cercetării, formării profesionale şi sănătăţii, obiecție formulată de Președintele României

În urma deliberărilor, Curtea Constituțională, cu unanimitate de voturi, a admis obiecţia de neconstituţionalitate și a constatat că Legea privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 96/2016 pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniile educației, cercetării, formării profesionale și sănătății este neconstituțională în ansamblul său.

D. Obiecția de neconstituționalitate a Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 105/2017 pentru modificarea art. 23 alin. (1) lit. c) din Legea vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic nr.407/2006, obiecție formulată de Președintele României

În urma deliberărilor, Curtea Constituțională, cu unanimitate de voturi, a admis obiecţia de neconstituţionalitate și a constatat că Legea privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 105/2017 pentru modificarea art.23 alin.(1) lit.c) din Legea vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic nr.407/2006 este neconstituţională în ansamblul său.

Deciziile sunt definitive și general obligatorii și se comunică Președintelui României, președinților celor două Camere ale Parlamentului și prim-ministrului.

Sursa: Comunicat CCR

Avocat Gherasim Andrei-Gheorghe

Titular Cabinet de Avocat ”Gherasim Andrei-Gheorghe”