Din 15.02.2019 Baroul București va implementa delegațiile în sistem electronic pentru asistența judiciară obligatorie

Prin Hotărârea Consiliului Baroului București nr. 3 din 22.01.2019 pentru implementarea Proiectului de informatizare a activitatilor desfășurate în cadrul Baroului și îmbunătățirea tehnico-organizatorică a activității desfasurate de Barou pentru organizarea activității de acordare a asistenței judiciare prin asistenta juridica realizata prin avocati, s-au dispus următoarele:

Art. 1. Se adoptă Procedura de înregistrare, evidență, emitere, verificare în sistem electronic, a Delegațiilor pentru asigurarea prestațiilor avocaților în cadrul sistemului asistenței judiciare și a Referatelor ce atestă efectuarea prestațiilor profesionale în vederea remunerării avocaților (în continuare, Procedura) prevăzută în Anexa 1- parte integrantă din prezenta Hotărâre.

Art. 2. Aplicarea Procedurii este în sarcina avocatului conducător al Serviciului de Asistență Judiciară, care va conlucra cu Serviciul I.T. și Serviciul de Contabilitate, sub supravegherea consilierului coordonator al Serviciului de Asistență Judiciară al Baroului București.

Art. 3. Prezenta hotărâre se aplică începând de la data de 15.02.2019.

Art. 4. Hotararea se publica pe site-ul Baroului București si la Avizierul Serviciului de Asistență Judiciară și se comunica tuturor autoritatilor si institutiilor interesate, precum si Departamentului de coordonare a asistenței judiciare al UNBR.

Hotărârea Consiliului Baroului București și Anexa nr. 1 cu procedura aferentă pot fi consultate la următorul link.