Guvernul a aprobat ajutorul de stat pentru facilitatea închiderii minelor de cărbune necompetitive

Prin H.G. nr. 229/2020 privind aprobarea acordării ajutorului de stat pentru facilitarea închiderii minelor de cărbune necompetitive din cadrul Societăţii Complexul Energetic Hunedoara – S.A., în insolvenţă, pentru anul 2020, publicată în Mon. Of. nr. 256/27.03.2020, a fost aprobată acordarea ajutorului de stat pentru facilitarea închiderii minelor de cărbune necompetitive din cadrul Societăţii Complexul Energetic Hunedoara – S.A., în insolvenţă, pentru anul 2020, potrivit Deciziei 2010/787/UE a Consiliului din 10 decembrie 2010 privind acordarea ajutorului de stat pentru facilitarea închiderii minelor de cărbune necompetitive, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 336 din 21 decembrie 2010.

Ajutorul de stat în sumă totală de 98.255 mii lei pentru anul 2020, suportat integral de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri, se acordă potrivit Deciziei Comisiei Europene nr. C (2016) 7.719/final privind închiderea minelor de cărbune necompetitive din România şi Deciziei Comisiei Europene nr. C (2018) 1001/final privind închiderea minelor de cărbune necompetitive din România, în vederea suportării costurilor excepţionale ale unităţilor intrate în proces de închidere definitivă, costuri care nu sunt legate de producţia curentă.