ÎCCJ. Dezlegare în materie civilă privind calea de atac a hotărârii pronunţate în primă instanţă în procesele şi cererile care decurg din executarea contractelor administrative

În şedinţa din data de 18 mai 2020, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie civilă, legal constituit, a pronunțat Decizia nr. 40  în dosarul nr.696/1/2020

Prin Decizia nr. 40  în dosarul nr.696/1/2020, ICCJ a admis sesizările conexate formulate de Curtea de Apel Bucureşti – Secţia a VI-a civilă în dosarul nr. 3856/3/2019, Curtea de Apel Galaţi – Secţia a II-a civilă în dosarul nr. 11400/231/2018* şi Curtea de Apel Constanţa – Secţia a II-a civilă, de contencios administrativ şi fiscal în dosarul nr. 4825/118/2018*, în vederea pronunţării unei hotărâri prealabile.

În interpretarea şi aplicarea art. 55 alin. (3) raportat la art. 53 alin. (11) din Legea nr. 101/2016 privind remediile şi căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor sectoriale şi a contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor (în forma în vigoare anterior modificării prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 23/2020 pentru modificarea şi completarea unor acte normative cu impact asupra sistemului achizițiilor publice), stabileşte că:

Hotărârea pronunţată în primă instanţă în procesele şi cererile care decurg din executarea contractelor administrative se atacă cu recurs în termen de 10 zile de la comunicare la instanţa ierarhic superioară – secţia/completul specializat în litigii cu profesionişti, conform procedurii prevăzute de Legea nr. 101/2016.

ICCJ a respins ca inadmisibilă sesizarea cu privire la normele de drept substanţial aplicabile, iar Decizia nr. 40  în dosarul nr.696/1/2020 este obligatorie, potrivit dispoziţiilor art. 521 alin. (3) din Codul de procedură civilă.

Avocat Gherasim Andrei-Gheorghe

Titular Cabinet de Avocat ”Gherasim Andrei-Gheorghe”