Martorul care declară mincinos sau nu declară tot ce știe săvârșește infracțiunea de mărturie mincinoasă

Prin Decizia nr. 1 din data de 14 ianuarie 2019 pronunțată în Dosarul nr.  2691/1/2018 Înalta Curte de Casație și Justiție – Completul competent să judece recursul în interesul legii, a admis recursul în interesul legii declarat de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi, în consecinţă, a stabilit că:

”Fapta unei persoane audiată ca martor, de a face afirmaţii mincinoase sau de a nu spune tot ce ştie în legătură cu faptele sau împrejurările esenţiale cu privire la care a fost întrebată, întruneşte numai elementele de tipicitate ale infracţiunii de mărturie mincinoasă, prevăzută de art. 273 alin. (1) din Codul penal.”

Prin dezlegarea acestei chestiuni de drept s-a pus capăt practicii neunitare care considera, în unele situații, că fapta martorului de a face afirmații mincinoase sau de a nu spune tot de știe în legătură cu faptele sau împrejurările esențiale cu privire la care a fost întrebată  întrunește atât elementele constitutive ale infracțiunii de mărturie mincinoasă prevăzută de art. 273 alin. (1) Cod penal, cât și ale infracțiunii de favorizarea făptuitorului, prevăzută de art. 269 alin. (1) Cod penal, aflate în concurs de infracțiuni.

Decizia este obligatorie potrivit dispozițiilor art. 474 alin. (4) din Codul de procedură penală.

Sursa: www.scj.ro

Avocat Gherasim Andrei-Gheorghe

Titular Cabinet de Avocat ”Gherasim Andrei-Gheorghe”