RIL. Tribunalele specializate sunt competente să judece apelurile ce fac obiectul specializării lor în procedura executării silite

Prin Decizia nr. 2 din data de 14 ianuarie 2019 pronunțată în Dosarul nr.  1527/1/2018 Înalta Curte de Casație și Justiție – Completul competent să judece recursul în interesul legii, a admis recursul în interesul legii formulat de Colegiul de conducere al Curţii de Apel Cluj şi, în consecinţă, a stabilit că:

”În interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 226 din Legea nr. 71/2011, raportat la art. 95 pct. 2 din Codul de procedură civilă, tribunalele specializate sunt competente să soluţioneze apelurile în cererile formulate în procedura executării silite în materiile ce fac obiectul specializării lor.”

Decizia este obligatorie, potrivit dispozițiilor art. 517 alin. (4) din Codul de procedură civilă.

Sursa: www.scj.ro

Avocat Gherasim Andrei-Gheorghe

Titular Cabinet de Avocat ”Gherasim Andrei-Gheorghe”