Măsuri pentru asigurarea desfăşurării activităţilor în condiţii de siguranţă sanitară pe durata stării de alertă

Ordinul nr. 1731/2020 privind măsurile pentru prevenirea contaminării cu noul coronavirus SARS-CoV-2 şi pentru asigurarea desfăşurării activităţilor în condiţii de siguranţă sanitară în domeniul economiei, pe durata stării de alertă a fost publicat în M. Of. Partea I, nr. 406 și a intrat în vigoare la data de 16 mai 2020. Acesta prevede o serie de măsuri obligatorii pe care operatorii economici, în funcție de activitatea pe care o desfășoară, trebuie să le implementeze.

Măsuri pe care trebuie să le implementeze operatorii din domenii precum frizerie, coafură, manichiură, pedichiură şi cosmetică:

1. Accesul la aceste servicii se va realiza doar cu programare prealabilă, astfel încât să nu existe persoane în aşteptare în interiorul incintei;

2. Se vor asigura de către operator: o suprafaţă minimă de 4 mp pentru fiecare client şi o distanţă minimă de 2 m între oricare 2 persoane apropiate, precum şi soluţii de dezinfectare a mâinilor.

3. La efectuarea programării, clientul va fi informat asupra faptului că accesul în interiorul incintei se va realiza doar după verificarea temperaturii, care nu trebuie să depăşească 37,3oC, şi sub rezerva absenţei simptomelor virozelor respiratorii.

4. Personalul angajat este obligat să poarte în permanenţă mănuşi şi mască, iar după fiecare client să dezinfecteze instrumentarul şi suprafeţele de lucru, precum şi să îşi spele şi să îşi dezinfecteze mâinile.

5. Măştile de protecţie utilizate de personal sunt schimbate la un interval de cel mult 4 ore.

6. Incinta trebuie să fie aerisită cât mai des posibil, la un interval de cel mult 2 ore.

7. Operatorul economic are obligaţia de a pune la dispoziţie materialele de protecţie şi substanţele dezinfectante necesare.

Măsuri pe care trebuie să le implementeze hotelierii, conform anexei nr. 3 din Ordinul nr. 1731/2020 (cu mențiunea că acestea sunt reglementate sub formă de recomandare):

1. Hotelierii vor lua măsuri de protejare împotriva COVID-19, acordând atenţie, în special, următoarelor: cazarea oaspeţilor, serviciile conexe (servicii de alimentaţie, curăţenie), şi interacţiunile specifice (oaspeţi-oaspeţi, personal-oaspeţi şi personal-personal).

2. Fiecare membru al personalului hotelier trebuie să respecte cu stricteţe măsurile de bază pentru protejarea împotriva COVID-19, cum ar fi: igiena mâinilor, distanţarea fizică, evitarea atingerii ochilor, nasului şi a gurii, respectarea igienei respiratorii şi respectarea recomandării de a rămâne acasă şi de a solicita asistenţă medicală medicului de familie, dacă are simptome specifice bolii.

3. Echipa de management trebuie să dezvolte un plan de acţiune, adaptat situaţiei, şi să îl pună în aplicare, în conformitate cu recomandările autorităţilor locale şi naţionale de sănătate publică, având ca scop prevenirea cazurilor, gestionarea eficientă a cazurilor, şi atenuarea impactului în rândul clienţilor şi al personalului.

4. Planul de acţiune trebuie să cuprindă, în principal, următoarele: optimizarea comunicării între conducere şi personal, pentru a predefini o politică de informare a oaspeţilor, dar şi pentru a furniza şi obţine rapid informaţii cu privire la incidentele care pot apărea în unitatea de cazare; postere informative, pentru a creşte impactul mesajelor-cheie în rândul oaspeţilor, inclusiv promovarea igienei mâinilor; politica de ocupare a camerelor, privind persoanele însoţitoare, în situaţia în care există un caz suspect de COVID-19;

5. În cadrul recepţiei trebuie să existe o trusă medicală care să conţină cel puțin: dezinfectant/şerveţele cu efect antibacterian; măşti pentru faţă/ochi (separate sau combinate, scut facial, ochelari de protecţie); mănuşi (de unică folosinţă); şorţ de protecţie (de unică folosinţă); halat medical lung, cu mâneci lungi; sac de unică folosinţă pentru deşeuri (pericol biologic).

O precizare importantă o constituie faptul că nu vor funcționa restaurantele, barurile, cafenelele şi cofetăriile din incinta hotelurilor, așa încât servirea se va face în regim de room-service. De asemenea, vor rămâne închise și locurile special amenajate pentru fitness, saune, piscină interioară etc., din incinta hotelurilor dar și spațiile de joacă special destinate copiilor.

Avocat Gherasim Andrei-Gheorghe

Titular Cabinet de Avocat ”Gherasim Andrei-Gheorghe”