Modificare importantă în Legea medierii privind posibilitatea încheierii acordului de mediere în procesul penal

Prin O.U.G. nr. 24/2019 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 211/2004 privind unele măsuri pentru asigurarea protecţiei victimelor infracţiunilor, precum şi a altor acte normative, publicată în Mon. Of. nr. 274 din 10.04.2019, s-a dispus, printre altele, și modificarea prevederilor din Legea nr. 192/2006 referitoare la posibilitatea încheierii unui acord de mediere în cauzele privind infracțiuni pentru care, potrivit legii, retragerea plângerii prealabile sau împăcarea părților înlătură răspunderea penală.

Începând cu data de 10 aprilie 2019, alin. (2) al art. 67 din Legea nr. 192/2006 privind medierea şi organizarea profesiei de mediator, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 441 din 22 mai 2006, cu modificările şi completările ulterioare, s-a modificat şi are următorul cuprins:

„(2) În latura penală a procesului, dispoziţiile privind medierea se aplică numai în cauzele privind infracţiuni pentru care, potrivit legii, retragerea plângerii prealabile sau împăcarea părţilor înlătură răspunderea penală, dacă autorul a recunoscut fapta în faţa organelor judiciare sau, în cazul prevăzut la art. 69, în faţa mediatorului.

Cu alte cuvinte, instanța de judecată nu va putea lua act de acordul de mediere al părților și nu va dispune acordarea unui/unor termene de judecată în vederea încheierii unui acord de mediere pe latură penală dacă inculpatul nu a recunoscut în prealabil fapta reținută în actul de sesizare în fața organelor judiciare sau chiar a instanței de judecată, ori în cazul prevăzut la art. 69 din Legea nr. 192/2006.

Dispozițiile art. 69 din Legea nr. 192/2006 stipulează că ”(1) În cazul în care procedura de mediere se desfăşoară înaintea începerii procesului penal şi aceasta se închide prin soluţionarea conflictului şi încheierea unei înţelegeri, potrivit art. 56 alin. (1) lit. a), prin derogare de la dispoziţiile art. 157 alin. (3) din Codul penal, fapta nu va atrage răspunderea penală pentru făptuitorul cu privire la care conflictul s-a încheiat prin mediere. (2) Termenul prevăzut de lege pentru introducerea plângerii prealabile se suspendă pe durata desfăşurării medierii. Dacă părţile aflate în conflict nu au încheiat o înţelegere, potrivit art. 56 alin. (1) lit. a), persoana vătămată poate introduce plângerea prealabilă în acelaşi termen, care îşi va relua cursul de la data întocmirii procesului-verbal de închidere a procedurii de mediere, socotindu-se şi timpul scurs înainte de suspendare.”

Avocat Gherasim Andrei-Gheorghe

Titular Cabinet de Avocat ”Gherasim Andrei-Gheorghe”