În Codul muncii a fost introdus concediul de odihnă suplimentar pentru salariatele care urmează o procedură de fertilizare ”in vitro”

Prin O.U.G. nr. 26/2019, publicată în Mon. Of. nr. 309 din 19.04.3019, în vigoare din 19.04.2019, a fost completat Codul muncii, introducându-se după art. 147 un nou articol, numerotat 1471 care stipulează următoarele:

„Art. 1471

(1) Salariatele care urmează o procedură de fertilizare «in vitro» beneficiază anual, de un concediu de odihnă suplimentar, plătit, de trei zile care se acordă după cum urmează:

a) 1 zi la data efectuării puncţiei ovariene;

b) 2 zile începând cu data efectuării embriotransferului.

(2) Cererea privind acordarea concediului de odihnă suplimentar prevăzut la alin. (1) va fi însoţită de scrisoarea medicală eliberată de medicul specialist, în condiţiile legii.”

Pentru a beneficia de concediul suplimentar salariata trebuie să solicite de la medicul specialist scrisoarea medicală care atestă că urmează procedura de fertilizare in vitro, pe care o va depune la angajator.

Codul muncii actualizat cu O.U.G. nr. 26/2019.

Avocat Gherasim Andrei-Gheorghe

Titular Cabinet de Avocat ”Gherasim Andrei-Gheorghe” specializat litigii de muncă