Actiune răspundere civilă/în regres îndreptată de asigurător împotriva titularului poliței în caz de accident auto

Dosar nr. XXXXXXXXXXXXXX

ROMÂNIA

JUDECĂTORIA SLATINA

CIVIL

Sentinţa civilă nr. 7676

Şedinţa publică din data de 13septembrie 2016

Completul constituit din:

P_________: V_____ M____ – V________

Grefier: D____ M___ na – D_____

Pe rol se afla soluţionarea cauzei civile avand ca obiect “ pretenţii ” formulată de reclamantul ___________________________ SA – J40/xxxxx/25.08.1994 – sector 1, Bucureşti, __________________________. 80-84, în contradictoriu cu paratul B____ I____ C______ – cnp xxxxxxxxxxxxx – _____________________________, ______________________. 23, J____ O__.

La apelul nominal, făcut în şedinţa publica, nu au raspuns parţile, reclamanta reprezentata de av., paratul de av. – curator – B_____ S_____.

Procedura de citare este legal îndeplinita.

S-a făcut referatul cauzei, de către grefierul de şedinţă, care invederează ca 12.09.2016 s-a depus intampinare de catre av. – curator – B_____ S_____, pentru parat.

Instanta in conformitate cu dispoziţiile art. 131 alin 1 coroborat cu art. 94 şi art. 113 alin. 1 pct. 9 prima teza din Noul Cod de Procedura Civila, faţă de locul savârşirii faptei ilicite, pune în discuţie şi stabileşte competenta materiala şi teritoriala de soluţionare a cauzei in favoarea Judecatoriei Slatina.

Instanta in temeiul principiului contradictorialitatii reglementat de art. 14Noul Cod de Procedura Civila, pune in discutie durata procesului, in conformitate cu art. 238 alin. 1 Noul Cod de Procedura Civila.

Av. pentru reclamanta, precizeaza trei luni .

Av. – curator – B_____ S_____, pentru parat, precizeaza şase luni.

In temeiul art. 238 alin. 1 Noul Cod de Procedura Civila conform caruia: „La primul termen de judecată la care părţile sunt legal citate, judecătorul, după ascultarea părţilor, va estima durata necesară pentru cercetarea procesului, ţinând cont de împrejurările cauzei, astfel încât procesul să fie soluţionat într-un termen optim şi previzibil. Durata astfel estimată va fi consemnată în încheiere. ”, instanta estimeaza durata procesului la 6 luni, fata de probatoriul ce urmeaza a fi administrat in cauza.

Nemaifiind alte cereri de formulat sau exceptii de invocat instanta acorda cuvantul pentru propunere de probe.

Av., pentru reclamanta, solicita incuviinţarea probei cu inscrisuri.

Av. – curator – B_____ S_____, pentru parat, solicita incuviinţarea probei cu inscrisuri.

Instanta, in temeiul art. 252, art. 254 şi 258 raportat la art. 260 alin. 1 Noul Cod de Procedura Civila, incuviinţeaza proba cu inscrisuri, solicitata de parti.

Nemafiind alte cereri prealabile de formulat, exceptii de invocat sau probe de administrat, instanta acorda cuvantul in dezbateri asupra fondului cauzei.

Av., pentru reclamanta, solicita admiterea acţiunii şi obligarea paratului la plata debitului pretins, inclusiv a dobanzii legale incepand cu data introducerii acţiunii pana la achitarea integrala a debitului, cu cheltuieli de judecată constand in contravaloarea onorariului de curator.

Av. – curator – B_____ S_____, pentru parat, solicita respingerea acţiunii, in opinia sa, nefiind indeplinite condiţiile prev de art. 58 din Legea 136/1995.

Instanţa stabileste remuneratia definitiva a curatorului avocat B_____ S_____, numit pârâtului B____ I____ C______, la cuantumul de 300 lei, respectiv, în conformitate cu dispoziţiile art. 244 din codul de procedură civilă, declară cercetarea judecătorească încheiată.

Nemaifiind cereri de formulat şi alte incidente de soluţionat, în conformitate cu dispoziţiile art. 392 din codul de procedură civilă, instanţa declară deschise dezbaterile asupra fondului cauzei.

Instanţa, considerând că au fost lămurite toate împrejurările de fapt şi temeiurile de drept ale cauzei, în conformitate cu dispoziţiile art. 394 din codul de procedură civilă, declară închise dezbaterile şi rămâne în pronunţare pe fondul cauzei.

INSTANTA

Deliberand asupra cauzei de fata, constata urmatoarele:

Prin cererea de chemare in judecata inregistrata pe rolul Judecatoriei Slatina la data de 22.12.2015 sub nr. XXXXXXXXXXXXXX, reclamantul ___________________________ SA în contradictoriu cu paratul B____ I____ C______, a solicitat instantei ca prin hotararea ce se va pronunta sa se dispuna obligarea paratului la plata următoarelor sume: 44.539,07 lei reprezentând despăgubirile achitate de reclamanta, în baza poliţei RCA nr.xxxxxxxxx, numitului I_______ G_______ D_____ pentru vătămarea corporala produsa (19.366,07 lei) si daunelor cauzate din cu lpa sa autoturismului marca Audi A4 cu nr. de înmatriculare XXXXXXXXX in urma evenimentului rutier din data de 29.08.2012 (23.653 lei), si numitului S______ M____ pentru daunele cauzate din culpa sa autoturismului marca Audi A4 cu nr. de înmatriculare XXXXXXXXX(1520 lei); dobânda legala , calculata de la data introducerii acţiunii şi până la data achitării integrale a debitului; cheltuielile de judecată ocazionate de acest litigiu.

In fapt, prin Adresa nr. xxxxxx/0.09.2012 emisa de IPJ O__, prin Rechizitoriul Parchetului de pe langa Tribunalul O__ emis la data de 25.01.2013 si prin Sentinţa penala nr.186/13.11.2013 pronunţata de Tribunalul O__ in dosarul penal nr.XXXXXXXXXXXX, rămasă definitivă prin Decizia penală nr.745/02.06.2014 a Curţii de Apel C______, s-a reţinut ca la data de 29.08.2012 paratul a condus autoturismul Daewoo Nubira cu nr. de inmatriculare XXXXXXXXX, proprietatea sa, pe raza Municipiul Slatina aflandu-se sub influenta băuturilor alcoolice si la intersecţia străzilor C_____ si Cornişei a pătruns pe contrasens, intrând in coliziune cu autoturismul marca Audi A4 cu nr. de inmatriculare XXXXXXXXX, condus regulamentar de către numitul I_______ G_______ D_____, ce a fost proiectat in autoturismul marca Audi A4 cu numărul de inmatriculare XXXXXXXXX, aparţinând numitului S______ M_____. Vinovăţia paratului a fost stabilita prin Sentinţa penala nr.186/13.11.2013 pronunţata de Tribunalul O__ in dosarul penal nr.XXXXXXXXXXXX, rămasă definitivă prin Decizia penală nr.745/02.06.2014 a Curţii de Apel C______, acesta fiind condamnat pentru faptele penale săvârşite la data de 29.08.2012.

In urma acestui accident rutier a rezultat avarierea autoturismului marca Audi A4 cu nr. de inmatriculare XXXXXXXXX, aparţinând numitului I_______ G_______ D_____, si autoturismului marca Audi A4 cu nr. de inmatriculare XXXXXXXXX, proprietatea numitului S______ M____, precum si vătămarea corporala a numitului I_______ G_______ D_____, paratului intocmindu-i-se dosar penal.

Intrucât autoturismul marca Daewoo Nubira cu nr. de înmatriculare XXXXXXXX, condus de către parat, era asigurat la reclamanta conform poliţei RCA nr. xxxxxxxxx/23.04.2012, a achitat contravaloarea daunelor produse autoturismului marca Audi A4 cu nr. de înmatriculare XXXXXXXXX păgubitului S______ M____ si, in temeiul Sentinţei penale nr.186/13.11.2013 pronunţata de Tribunalul O__ in dosarul penal nr.XXXXXXXXXXXX, rămasă definitivă prin Decizia penală nr.745/02.06.2014 a Curţii de Apel C______ (prin care a fost soluţionată si latura civila) contravaloarea despăgubirilor constând in daune morale (15.000 lei) si materiale (23.653 lei -contravaloarea daunelor produse autoturismului marca Audi A4 cu nr. de înmatriculare XXXXXXXXX) partii vătămate I_______ G_______ D_____ care a necesitat pentru vindecare 25-30 zile îngrijiri medicale, cheltuieli de judecata (4000 lei), precum si cheltuielile de spitalizare Spitalului Judeţean de Urgenta Slatina (366,07 lei).

Au fost constituite trei dosare de daună, respectiv dosarul nr. CH128267, CH135434 şi CH134792. Dosarul de daună nr. CH xxxxxx a fost deschis pentru dauna produsa autoturismului marca Audi A4 cu nr. de înmatriculare XXXXXXXXX, achitandu-se păgubitului S______ M____ despăgubirea in cuantum de 1520 lei/28.09.2012.

Dosarul de dauna nr. CH xxxxxx a fost deschis pentru vătămarea corporala a numitului I_______ G_______ D_____ achitandu-se, in temeiul Sentinţei penale nr. 186/13.11.2013 pronunţata de Tribunalul O__ in dosarul penal nr.XXXXXXXXXXXX, rămasă definitivă prin Decizia penală nr.745/02.06.2014 a Curţii de Apel C______, contravaloarea despăgubirilor constând in daune morale (15.000 lei/08.01.2014) si cheltuieli de judecata (4000 lei/08.01.2014) pârtii vătămate I_______ G_______ D_____ care a necesitat pentru vindecare 25-30 zile ingrijiri medicale, precum si cheltuielile de spitalizare Spitalului Judeţean de Urgenta Slatina (366,07 lei/09.01.2014).

Dosarul de daună nr. CH xxxxxx a fost deschis pentru dauna produsa autoturismului marca Audi A4 cu nr. de înmatriculare XXXXXXXXX, achitandu-se păgubitului I_______ G_______ D_____ la data de 08.01.2014, in temeiul aceleaşi hotărâri judecătoreşti anterior menţionata, despăgubirea in cuantum de 23.653 lei cu titlu de daune materiale.

Conform art. 2210 alin.l din Noul Cod Civil, în limitele indemnizaţiei plătite, asigurătorul este subrogat în toate drepturile asiguratului sau ale beneficiarului asigurării contra celor răspunzători de producerea pagubei. Aşadar, reclamanta prin plata despăgubirii se subrogă în drepturile asiguratului, astfel că este îndreptătita să recupereze suma achitată reactualizată, de la persoana răspunzătoare de producerea prejudiciului.

Suma achitata cu titlu de despăgubire urmează sa o recupereze de la parat, deoarece a fost vinovat de producerea accidentului, iar in baza art. 58 din Legea 136/1995 privind asigurările si reasigurările in România „…accidentul a fost produs in timpul comiterii unor fapte incriminate de dispoziţiile legale privind circulaţia pe drumurile publice ca infracţiuni săvârşite cu intenţie, chiar daca aceste fapte nu s-au produs pe astfel de drumuri sau in timpul comiterii altor infracţiuni săvârşite cu intenţie”.

Prin adresele nr. 635e/08.07.2014 si 624e/07.07.2014, pârâtul a fost invitat la sediul reclamantei pentru a incerca o soluţionare amiabila, fara insa vreun rezultat.

Totodată precizeaza ca prezenta acţiune este scutita de plata taxei judiciare de timbru in temeiul dispoziţiilor art. 29 lit. i din OUG nr. 80/2013, având in vedere ca suma solicitata reprezintă despăgubiri ce decurg dintr-o cauza penala.

Dovada o vom face cu înscrisuri, precum si alt e probe ce ar putea rezulta din dezbateri.

Conform art. 411 alin. 1 pct 2 teza a H-a N.Cproc.civ. solicita judecarea cauzei chiar si in lipsa reprezentantului reclamantei

Depune prezenta acţiune si inscrisurile doveditoare în două exemplare.

In drept, isi întemeieaza acţiunea pe dispoziţiile art.58 lit.b din Legea 136/1995, modificata, art.2210alin.l N.c.civ, art.1357 si art.1381N.c.civ. siOG13/2011.

A anexat Decizia penală nr.745/02.06.2014 a Curţii de Apel C______ Sentinţa penala nr.186/13.11.2013 pronunţata de Tribunalul O__ in dosarul penal nr.XXXXXXXXXXXX, Rechizitoriul Parchetului de pe langa Tribunalul O__ si Adresa nr. xxxxxx/0.09.2012 emisa de IPJ O__; copie dosare dauna nr. CH135434, CH xxxxxx si CH128267; imputernicire avocaţiala.

Au fost solicitate si atasate, în copie, dosarele de dauna nr. CH135434, CH xxxxxx si CH128267, respectiv s-a dispus atasarea dosarului penal 605/ 104/2013/ doua grade de jurisdictie.

Pentru lipsa de procedura cu pârâtul, s-a dispus numirea unui curat or avocat- Besliu S_____ pentru pârât. S-a dispus in reexaminare, scutirea reclamantei de la plata taxelor judiciare de timbru.

Avocat – curator – B_____ S_____, pentru parat, pentru termenul din data de 13.09.2016, a depus o adresa invederand instantei faptul ca pana la acest termen nu a reusit sa ia legatura cu paratul B____ I____ C______ motiv pentru care la acest moment este in imposibilitatea de a propune si administra alte probe decat inscrisurile depuse la dosar.

In privinta fondului cauzei a solicitat respingerea cererii de chemare in judecata, considerand ca nu sunt indeplinite diposzitiile art 58 din Legea 136/1995 in sensul ca accidentul a fost produs in timpul comiterii unor fapte incriminate de dispozitiile legale privind circulatia pe drumurile publice ca infractiuni savarsite cu intentie, chiar daca aceste fapte nu s-au produs pe astfel de drumuri sau in timpul comiterii altor infractiuni savarsite cu intentie.

In cursul cercetarii judecatoresti a fost incuviintata si administrata proba cu inscrisuri, inclusiv dosarele de dauna si dosarul penal atasat.

Analizând actele şi lucrările cauzei, raportat la dispoziţiile legale incidente in cauza si a probatoriului administrat, instanţa reţine următoarele:

În soluţionarea acestei cereri, instanţa se va raporta la prevederile art. 6 alin. 1 si 2 din Noul Cod Civil – Aplicarea legii civile/Art. 6-Aplicarea în timp a legii civile , conform cărora : “ Legea civilă este aplicabilă cât timp este în vigoare. Aceasta nu are putere retroactivă.Actele şi faptele juridice încheiate ori, după caz, săvârşite sau produse înainte de intrarea în vigoare a legii noi nu pot genera alte efecte juridice decât cele prevăzute de legea în vigoare la data încheierii sau, după caz, a săvârşirii ori producerii lor” .

Aşadar, raportat la art.6 alin.1 si 2 din Noul Cod Civil, se vor avea in vedere actele normative in vigoare la data săvârşirii faptelor – 29 august 2012, dând eficientă art.6 alin.2 din Noul Cod civil, dar si principiului de drept: „ tempus regit actum ”.

În acest sens instanţa va avea în vedere prevederile art. 1349-1357 din Nou l Cod Civil.

Potrivit art. 1349 Cod civil:orice persoană are îndatorirea să respecte regulile de conduită pe care legea sau obiceiul locului le impune şi să nu aducă atingere, prin acţiunile ori inacţiunile sale, drepturilor sau intereselor legitime ale altor persoane.

(2) Cel care, având discernământ, încalcă această îndatorire răspunde de toate prejudiciile cauzate, fiind obligat să le repare integral.

(3) În cazurile anume prevăzute de lege, o persoană este obligată să repare prejudiciul cauzat de fapta altuia, de lucrurile ori animalele aflate sub paza sa, precum şi de ruina edificiului.

(4) Răspunderea pentru prejudiciile cauzate de produsele cu defecte se stabileşte prin lege specială..

Conform art. 1357 Cod civil:cel care cauzează altuia un prejudiciu printr-o faptă ilicită, săvârşită cu vinovăţie, este obligat să îl repare. Autorul prejudiciului răspunde pentru cea mai uşoară culpă.

Din prevederile legale enunţate mai sus rezultă că, pentru angajarea răspunderii civile delictuale, se cer a fi întrunite cumulativ următoarele condiţii: existenţa unui prejudiciu , existenţa unei fapte ilicite , existenţa unui raport de cauzalitate între fapta ilicită şi prejudiciu şi existenţa vinovăţiei celui ce a cauzat prejudiciul, constând în intenţia, neglijenţa sau imprudenţa cu care a acţionat.

În fapt, se reţine că, în ziua de 29.08.2012, în jurul orelor 15,15 pârâtul B____ I____ C______ a consumat un pahar de vin de 100 ml iar de la 16,15 şi până la ora 16,30 a consumat şi 350 ml ţuică de 55 grade, aşa cum singur a declarat acesta în faţa judecătorului cauzei penale, după care, în jurul orelor 16,30 -16,45 a plecat de la domiciliul său situat în comuna Curtişoara, _______________________ cu intenţia de a ajunge în municipiul Slatina, pentru a o lua pe prietena sa, martora Ţ______ L______ G_______ de la serviciu şi a o aduce acasă.

La intersecţia străzii C_____ cu ________________________ a observat indicatorul cu semnificaţia „accesul interzis” şi a intrat pe contrasens astfel că a intrat în coliziune cu autoturismul Audi A4 cu număr de înmatriculare XXXXXXXXX, condus regulamentar de partea vătămată I_______ G_______ D_____. Acesta a motivat că nu a observat indicatorul menţionat deoarece _______________________ benzi şi în plus nu prea cunoaşte municipiul Slatina deoarece s-a mutat de curând cu serviciul de la IPJ C____ S______ la IPJ O__.

Pârâtul a încălcat astfel dispoziţiile art. 29 alin. 1 din OUG 195/2002 potrivit cu care „ circulaţia pe drumurile publice se desfăşoară în conformitate cu regulile de circulaţie şi cu respectarea semnificaţiei semnalizării rutiere realizate prin mijloacele de semnalizare, semnalele şi indicaţiile poliţistului rutier care dirijează circulaţia, semnalele speciale de avertizare luminoase sau sonore, de semnalizare temporară şi semnalele conducătorilor de vehicule ’’ şi dispoziţiile art. 57 alin. 2 din OUG 195/2002 conform cărora „ la intersecţiile cu circulaţie dirijată, conducătorul de vehicul este obligat să respecte semnificaţia indicatoarelor , culoarea semaforului sau indicaţiile ori semnalele poliţistului rutier”.

În urma impactului, partea vătămată I_______ G_______ D_____ a suferit leziuni care au necesitat pentru vindecare 25 – 30 zile îngrijiri medicale, conform certificatului medico-legal nr.1053/C/03.09.2012 eliberat de USML Slatina (fila 9 UP).

În urma testării pârâtului B____ I____ C______ cu aparatul alcooltest de tip „Drager” a rezultat o valoare de 1,06 mg/l alcool pur în aerul expirat (fila 30 UP) la ora 17,09 .

In cauza penala, in retinerea situatiei de fapt, raportat la datele antagonice date de pârât organelor de urmărire penal, in legatura cu ora producerii accidentului si cantitatea de alcool existenta in sange, la data producerii evenimentului rutier, s-a concluzionat faptul ca, din cuprinsul buletinul de examinare clinică coroborat cu declaraţia martorului P_____ C_____ I___ dar şi buletinul de analiză toxicologică – alcoolemie nr. 1176/1177 din 10.09.2012 (fila 43 UP) demonstrează că pârâtul B____ I____ C______ s-a aflat concomitent atât în stare de ebrietate cât şi cu îmbibaţie alcoolică peste limita legală admisă prin art. 87 alin. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 195/2002 în momentul comiterii faptelor pentru care a fost trimis în judecată .

Aceasta situaţie de fapt reiese din înscrisurile depuse la dosarul penal atasat cauzei prezente nr. XXXXXXXXXXXX.

  1. In cauza penala nr. XXXXXXXXXXXX, instanta de fond- Tribunalul O__, prin Sentinta penala 186/13 noiembrie 2013:

„ În baza art.334 Cpp schimbă încadrarea juridică a infracţiunii de vătămare corporală din culpă prev şi ped de art. 184 alin. 1 şi 3 Cp, pentru care a fost trimis în judecată inculpatul B____ I____ C______, în infracţiunea de vătămare corporală din culpă prev şi ped de art. 184 alin. 1, 3 şi 4 1 teza I Cp.

Condamnă pe inculpatul B____ I____ C______, fiul lui V_____ şi A__________, născut la data de 04.07.1977 în Slatina, jud. O__, cu domiciliul în ______________, __________________________. 23, jud. O__, studii superioare, necăsătorit, fără antecedente penale, CNP xxxxxxxxxxxxx, la :

– 6 (şase) luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii prev de art. 87 alin. 1 din OUG 195/2002 cu aplicarea art. 74 lit. a) şi b) Cp şi art. 76 lit. d) Cp, la data de 29.08.2012;

– 6 (şase) luni închisoare pentru săvârşirea faptei prev şi ped de art. 184 alin. 1, 3 şi 4 1 teza I Cp cu aplicarea art. 74 lit. a) şi b) Cp şi art. 76 lit. d) Cp, la data de 29.08.2012;

În baza art. 33 lit. b şi art.34 lit. b) contopeşte pedepsele aplicate şi obligă inculpatul să execute pedeapsa cea mai grea, de 6 (şase) luni închisoare.

În baza art. 81Cod penal dispune suspendarea condiţionată a executării pedepsei rezultante de 6 (şase) luni închisoare, pe un termen de încercare de 2 ani şi 6 luni, conform art. 82Cod penal.

Atrage atenţia inculpatului cu privire la dispoziţiile art. 83Cod penal

În baza art.71C.p. aplică inculpatului şi pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 lit. a teza a II-a , b C.p. pe durata executării pedepsei principale.

În baza art. 71 alin. 5 Cod penal, pe durata suspendării condiţionate a executării pedepsei închisorii se suspendă şi executarea pedepsei accesorii.

În baza art. 14 şi 346 C .p.p. admite în parte acţiunea civilă şi obligă asigurătorul de răspundere civilă auto ___________________________ SA la plata sumelor de 15.000 lei reprezentând daune morale şi 23.653 lei reprezentând daune materiale către partea civilă I_______ G_______ D_____.

În baza art. 14 şi 346 C .p.p. admite acţiunea civilă şi obligă pe _______________________ SA la plata sumei de 366,07 lei, plus dobânda legală aferentă acestei sume calculată de la data rămânerii definitive a prezentei sentinţe şi până la data plăţii efective, către Spitalul Judeţean de Urgenţă Slatina (cheltuieli de spitalizare aferente perioadei de internare a părţii vătămate 29.08 – 30.08.2012).

În baza art. 193 alin. 1 C .p.p. şi art. 50 din Legea 136/1995 obligă pe ______________________ SA la plata sumei de 4000 lei către partea civilă I_______ G_______ D_____, cu titlu de cheltuieli judiciare avansate de către acesta.

În baza art. 191 alin. 1 C .p.p. obligă inculpatul la plata sumei de 1500 lei cu titlu de cheltuieli judiciare avansate de stat, din care suma de 400 lei reprezintă cheltuieli judiciare în faza de urmărire penală).

Cu apel la Curtea de Apel C______ în termen de 10 zile de la pronunţare pentru părţile prezente şi de la comunicare pentru cele care au lipsit.

Pronunţată în şedinţă publică azi 13.11.2013. „

  1. In caile de atac exercitate impotriva acestei hotarari judecatoresti penale , Curtea de Apel C______, prin Decizia penala nr. 745/02 iunie 2014 :

„Admite apelurile declarate de Parchetul de pe lângă Tribunalul O__ şi inculpat. Desfiinţează sentinţa cu privire la latura penală. Descontopeşte pedepsele, repunându-le în individualitatea lor şi, rejudecând: Înlătură dispoziţiile art. 334 cod procedură penală anterior privind schimbarea încadrării juridice din art. 184 alin. 1 şi 3 cod penal în art. 184 alin.1, 3 şi 4 ind 1 teza I cod penal. În baza art. 184 alin. 1 şi 3 cod penal anterior cu aplic. art. 74 lit. a cod penal anterior, art. 76 lit. e cod penal cu aplic. art. 5cod penal; Condamnă pe inculpatul B____ I____ V_______ ( indreptat material C______ ) la pedeapsa de 2 luni închisoare. În baza art. 87 alin. 1 din OUG 195/2002 cu aplic. art. 74 lit. a cod penal anterior, art. 76 lit. d cod penal anterior, art. 5cod penal; Condamnă pe acelaşi inculpat la pedeapsa de 7 luni închisoare. În baza art. 33 lit. a, 34 lit. b cod penal anterior cu aplic. art. 5cod penal; Contopeşte pedepsele de mai sus, astfel încât inculpatul va executa pedeapsa cea mai grea, de 7 luni închisoare. În baza art. 81cod penal anterior cu aplic. art. 5cod penal; dispune suspendarea condiţionată a executării pedepsei, pe durata termenului de încercare de 2 ani şi 7 luni şi atrage atenţia inculpatului asupra dispoziţiilor art. 83cod penal anterior. Menţine celelalte dispoziţii din sentinţa apelată. Ia act că partea civilă I_______ G_______ D_____ îşi retrage apelul declarat în cauza de faţă. Obligă apelantul parte civilă la plata sumei de 20 lei, cheltuieli judiciare către stat. Definitivă. Pronunţată în şedinţă publică.”

Instanta retine ca, pe fondul cauzei deduse judecatii, se impune analizarea, punctual, a intrunirii conditiilor raspunderii civile delictuale a pârâtului.

In privinţa primei condiţii – prejudiciul– din analiza actelor dosarerolor de dauna, instanta civila constată următoarele:

Urmare evenimentului retinut in situatia de fapt premisa, au fost constituite trei dosare de daună, respectiv dosarul nr. CH128267, CH135434 şi CH134792, astfel:.

Dosarul de daună nr. CH xxxxxx a fost deschis pentru dauna produsa autoturismului marca Audi A4 cu nr. de înmatriculare XXXXXXXXX, achitandu-se păgubitului S______ M____ despăgubirea in cuantum de 1520 lei/28.09.2012.

Dosarul de dauna nr. CH xxxxxx a fost deschis pentru vătămarea corporala a numitului I_______ G_______ D_____ achitandu-se, in temeiul Sentinţei penale nr. 186/13.11.2013 pronunţata de Tribunalul O__ in dosarul penal nr.XXXXXXXXXXXX, rămasă definitivă prin Decizia penală nr.745/02.06.2014 a Curţii de Apel C______, contravaloarea despăgubirilor constând in daune morale (15.000 lei/08.01.2014) si cheltuieli de judecata (4000 lei/08.01.2014) pârtii vătămate I_______ G_______ D_____ care a necesitat pentru vindecare 25-30 zile ingrijiri medicale, precum si cheltuielile de spitalizare Spitalului Judeţean de Urgenta Slatina (366,07 lei/09.01.2014).

Dosarul de daună nr. CH xxxxxx a fost deschis pentru dauna produsa autoturismului marca Audi A4 cu nr. de înmatriculare XXXXXXXXX, achitandu-se păgubitului I_______ G_______ D_____ la data de 08.01.2014, in temeiul aceleaşi hotărâri judecătoreşti anterior menţionata, despăgubirea in cuantum de 23.653 lei cu titlu de daune materiale.

In urma accidentului rutier, comis in culpa de catre pârâtul cauzei, a rezultat, astfel cum rezulta din actele justificative existente in dosarul de dauna , avarierea autoturismului marca Audi A4 cu nr. de inmatriculare XXXXXXXXX, aparţinând numitului I_______ G_______ D_____, si autoturismului marca Audi A4 cu nr. de inmatriculare XXXXXXXXX, proprietatea numitului S______ M____, precum si vătămarea corporala a numitului I_______ G_______ D_____.

Intrucât autoturismul marca Daewoo Nubira cu nr. de înmatriculare XXXXXXXX, condus de către parat, era asigurat la reclamanta conform poliţei RCA nr. xxxxxxxxx/23.04.2012, reclamanta a achitat contravaloarea daunelor produse autoturismului marca Audi A4 cu nr. de înmatriculare XXXXXXXXX păgubitului S______ M____ si, in temeiul Sentinţei penale nr.186/13.11.2013 pronunţata de Tribunalul O__ in dosarul penal nr.XXXXXXXXXXXX, rămasă definitivă prin Decizia penală nr.745/02.06.2014 a Curţii de Apel C______ (prin care a fost soluţionată si latura civila) contravaloarea despăgubirilor constând in daune morale (15.000 lei) si materiale (23.653 lei -contravaloarea daunelor produse autoturismului marca Audi A4 cu nr. de înmatriculare XXXXXXXXX) partii vătămate I_______ G_______ D_____ care a necesitat pentru vindecare 25-30 zile îngrijiri medicale, cheltuieli de judecata (4000 lei), precum si cheltuielile de spitalizare Spitalului Judeţean de Urgenta Slatina (366,07 lei).

Prejudiciul total achitat de reclamanta este in cuantum total de xxxxx,07 lei reprezentând contravaloarea despăgubirilor civil, sumele fiind virate perosoanelor beneficiare.

Pârâtul nu a contestat valoarea prejudiciului de xxxxx,07 lei reprezentând contravaloarea despăgubirilor civile.

În privinţa celei de- a doua condiţii , impusă cumulativ de disp. art. 1349- 1357 C .civil – fapta ilicită – a fost definită de literatura juridică de specialitate ca fiind orice faptă a omului prin care, încălcându-se normele dreptului obiectiv, sunt cauzate prejudicii dreptului subiectiv aparţinând altei persoane , faptă ilicită ce poate îmbrăcă atât forma unei acţiuni cât şi a unei inacţiuni .

În litigiul dedus judecăţii fapta ilicită a pârâtului constă că, in data de 29.08.2012, în jurul orelor 15,15, pârâtul B____ I____ C______, după ce a consumat un pahar de vin de 100 ml iar de la 16,15 şi până la ora 16,30 a consumat şi 350 ml ţuică de 55 grade , în jurul orelor 16,30 -16,45 a plecat de la domiciliul său situat în comuna Curtişoara, __________________ cu intenţia de a ajunge în municipiul Slatina, pentru a o lua pe prietena sa, martora Ţ______ L______ G_______ de la serviciu şi a o aduce acasă. La intersecţia străzii C_____ cu ___________________________ a observat indicatorul cu semnificaţia „ accesul interzis ” şi a intrat pe contrasens astfel că a intrat în coliziune cu autoturismul Audi A4 cu număr de înmatriculare XXXXXXXXX, condus regulamentar de partea vătămată I_______ G_______ D_____. Acesta a motivat că nu a observat indicatorul menţionat deoarece _______________________ benzi şi în plus nu prea cunoaşte municipiul Slatina deoarece s-a mutat de curând cu serviciul de la IPJ C____ S______ la IPJ O__.

Astfel cum s-a retinut si in hotarerea judecatoreasca de condamnare, in urma impactului, partea vătămată a suferit leziuni care au necesitat pentru vindecare 25-30 zile îngrijiri medicale conform certificatului medico-legal nr.1053/C/03.09.2012 eliberat de USML Slatina, în cuprinsul acestuia concluzionându-se că leziunile traumatice au putut fi produse în ziua de 29.08.2012, prin lovire cu sau de corpuri contondente, posibil în condiţiile unui accident de circulaţie.

Cu ocazia testării cu aparatul etilotest, s-a constatat că partea vătămată I_______ G_______ D_____ nu a consumat băuturi alcoolice.

În cauză pâratul prezentului litigiu civil, care in cauza penala a avut calitatea de inculpat, a săvârşit infracţiunea de vătămare corporală din culpă de către o persoană aflată în stare de ebrietate prev de art. art. 184 alin. 1, 3 şi 4 1 teza I Cp (cauzând părţii vătămate leziuni care au necesitat pentru vindecare 25-30 zile îngrijiri medicale), în concurs cu infracţiunea de conducere pe drumurile publice a unui autovehicul de către o persoană cu o îmbibaţie alcoolică în sânge peste limita legal prevăzută de o,80g/l alcool pur în sânge prev şi ped de art. 87 alin. 1 din OUG 195/2002, sens în care se va dispune şi schimbarea încadrării juridice dată faptelor prin actul de sesizare al instanţei.

Incriminarea vătămării corporale din culpă prevăzută la art. 184 alin. 4 1 din Codul penal nu cuprinde şi elemente din reglementarea dată prin art. 87 alin. 1 OUG 195/2002, pentru a se putea considera că s-a comis o infracţiune complexă realizată prin absorbţie deoarece valorile sociale ocrotite în cele două texte de lege sunt distincte , prin primul urmărindu-se proteguirea integrităţii corporale sau a sănătăţii, iar prin cel de-al doilea vizându-se garantarea siguranţei circulaţiei pe drumurile publice.

Ca urmare, infracţiunea prevăzută la art. 184 alin. 4 1 din Codul penal are caracter autonom în raport cu cea prevăzută la art. 87 alin. 1 din OUG 195/2002, un atare caracter fiind demonstrat de posibilitatea producerii unei astfel de vătămări corporale şi în afara unui drum public.

De asemenea, cele două incriminări se deosebesc şi sub aspectul subiectului activ , în sensul că în cazul infracţiunii prevăzute la art. 184 alin. 4 1 din Codul penal vătămarea corporală din culpă este comisă de persoana aflată în stare de ebrietate ca urmare a nerespectării dispoziţiilor legale sau a măsurilor de prevedere pentru exerciţiul unei profesii sau meserii ori pentru îndeplinirea unei anume activităţi, spre deosebire de infracţiunea prevăzută la art. 87 alin. 1 din OUG 195/2002, care este săvârşită de o persoană care are o îmbibaţie de peste 0,80 g/l alcool pur în sânge.

Cele două infracţiuni se disting şi prin conţinuturile constitutive ce cuprind noţiuni diferite şi anume aceea de „stare de ebrietate”, prevăzută la art. 184 alin. 4 1 din Codul penal, iar în cazul art. 87 alin. 1 din OUG 195/2002, republicată, aceea de „îmbibaţie alcoolică peste limita legală” ( Decizia 26/2009 a ÎCCJ – SU ).

Potrivit buletinului de analiză toxicologică alcoolemie nr. 1176/1177 din 10.09.2012 întocmit de Serviciul Judeţean de Medicină Legală O__, învinuitul a avut la ora 17,35 o alcoolemie de 1,95 g 0 /oo, iar la ora 18,35 o alcoolemie de 1,80 g 0 /oo.

Astfel, retinând comiterea unor infractiuni, stipulate expres in legislatia penala, instanta va constata implicit comiterea faptei ilicite cauzatoare de prejudicii intrucat in civil si culpa cea mai usoara este in analiza in cazul raspunderii civile delictuale.

Concluzia rezultă si din prevederile art. 28 alin. 1 prima teza din Noul Cod de Procedura Penală referitoare la autoritatea hotararii judecatoresti penale in fata instantei civile in ceea ce priveste existenta faptei si a persoanei care a savârşit-o.

Instanţa constată că între fapta ilicită a pârâtului şi prejudiciul produs există legătură de cauzalitate întrucât, fără fapta ilicită a acestuia, prejudiciul nu s-ar fi produs.

Pentru ca răspunderea civilă a pârâtului să fie angajată nu este îndeajuns să fi existat o faptă ilicită a acestuia aflată în raport de cauzalitate cu prejudiciul produs, ci este necesară şi îndeplinirea celei de-a patra condiţii – vinovăţia , fapta ilicită trebuind să fie imputată autorului.

După cum rezultă din dispoziţiile art. 1357 c.civ, răspunderea civilă delictuală operează pentru cea mai uşoară culpă , fie sub forma imprudenţei, fie sub forma neglijenţei.

Instanta mai reţine:

În temeiul art. 2210 alin 1 NCC , î n limitele indemnizaţiei plătite, asigurătorul este subrogat în toate drepturile asiguratului sau ale beneficiarului asigurării contra celor răspunzători de producerea pagubei. Asa fiind, în mod întemeiat reclamanta s-a subrogat în drepturile asiguratului său, prin plata despăgubirilor şi s-a îndreptat împotriva persoanei vinovate de producerea pagubei, paratul B____ I____ C______.

Suma achitata cu titlu de despăgubire urmează a fi recuperată de la parat, deoarece este vinovat exclusiv de producerea accidentului, iar in baza art. 58 din Legea 136/1995 privind asigurările si reasigurările in România „…accidentul a fost produs in timpul comiterii unor fapte incriminate de dispoziţiile legale privind circulaţia pe drumurile publice

Instanta mai retine si faptul ca, prin adresele nr. 635e/08.07.2014 si 624e/07.07.2014, pârâtul a fost invitat la sediul reclamantei pentru a incerca o soluţionare amiabila, fara insa vreun rezultat.

Avand in vedere ca reclamanta a dovedit prejudiciul, fapta ilicita a paratului, vinovatia paratului , cat si legatura de cauzalitate dintre prejudiciu si fapta acestuia , coroborat cu faptul ca reclamanta a achitat despagubirea , in virtutea art. 2210 alin. 1 NCC, subrogata fiind in drepturile asiguratului său , instanta constata ca acest capat de cerere este intemeiat si, in consecinta, va obliga pârâtul să plătească reclamantei suma de xxxxx,07 lei reprezentând contravaloarea despăgubirilor civile .

Inalta Curte de Casatie si Justitie prin Decizia nr. XXIII/2007 a calificat actiunea in regres drept o actiune ce are drept consecinta curgerea de drept a dobanzilor impotriva persoanei culpabile.

Instanta, in consecinţă, va obliga paratul sa plateasca reclamantei si dobanda legala, astfel cum aceasta a fost solicitată prin cererea introductivă, incepând din data de 22 decembrie 2015 ( data introducerii acţiunii ) si pana la plata efectiva a debitului .

Referitor la cheltuielile de judecata solicitate de reclamanta, se mai retine ca, in cauza aceasta a fost scutita de la plata taxei judiciare de timbru, respectiv pârâtului I s-a numit avocet curator.

In consecinta, in cauza, instanta va stabili remuneratia definitiva a curatorului avocat B_____ S_____, numit pârâtului B____ I____ C______, la cuantumul de 300 lei.

In temeiul art. 48 alin.4 din OUG nr. 80/2013, remuneratia definitiva stabilită curatorului avocat B_____ S_____, numit pârâtului B____ I____ C______, in cuantum de 300 lei se includ in cheltuielile de judecată.

În baza art. 453 C .proc.civ., vazând si art. 48 alin.4 din OUG nr. 80/2013, obligă pârâtul să plătească reclamantei suma de 300 lei cu titlu de cheltuieli de judecată, reprezentând remuneratia definitiva stabilită curatorului avocat B_____ S_____, numit pârâtului B____ I____ C______.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE

Admite cererea formulată de reclamanta _____________________________ SA – J40/xxxxx/25.08.1994 – sector 1, Bucureşti, __________________________. 80-84, legal reprezentată prin director S____ E________, în contradictoriu cu pârâtul B____ I____ C______, – cnp xxxxxxxxxxxxx -______________________________, ______________________. 23, J____ O__ prin curator Avocat B_____ S_____, având ca obiect pretentii, astfel cum a fost formulată.

Obligă pârâtul să plătească reclamantei suma de xxxxx,07 lei reprezentând contravaloarea despăgubirilor civile si la plata dobânzii legale, incepând din data de 22 decembrie 2015 ( data introducerii acţiunii ) si pana la plata efectiva a debitului.

Stabileste remuneratia definitiva a curatorului avocat B_____ S_____, numit pârâtului B____ I____ C______, la cuantumul de 300 lei.

In temeiul art. 48 alin.4 din OUG nr. 80/2013, remuneratia definitiva stabilită curatorului avocat B_____ S_____, numit pârâtului B____ I____ C______, in cuantum de 300 lei se includ in cheltuielile de judecată.

În baza art. 453 C .proc.civ., vazând si art. 48 alin.4 din OUG nr. 80/2013, obligă pârâtul să plătească reclamantei suma de 300 lei cu titlu de cheltuieli de judecată, reprezentând remuneratia definitiva stabilită curatorului avocat B_____ S_____, numit pârâtului B____ I____ C______.

Cu drept de apel in 30 zile de la comunicare.

Calea de atac se depune la Judecătoria Slatina , Judeţul O__

Pronunţată în şedinţă publică, astăzi, 13 septembrie 2016.

P_________ GREFIER

Red.V.M.V.

Tehnored. B.M.

Ex.4/21 septembrie 2016

Avocat Gherasim Andrei-Gheorghe

Titular Cabinet de Avocat ”Gherasim Andrei-Gheorghe”