Au fost adoptate Normele metodologice ale O.U.G. nr. 97/2018 privind acordarea unui suport alimentar pentru preşcolarii şi elevii din 50 de unităţi de învăţământ preuniversitar de stat

În Monitorul Oficial nr. numărul 102 din data de 11 februarie 2019 au fost publicate Normele Metodologice din 2019 de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 97/2018 privind aprobarea Programului-pilot de acordare a unui suport alimentar pentru preşcolarii şi elevii din 50 de unităţi de învăţământ preuniversitar de stat.

Potrivit acestor Norme, începând cu data de 15 noiembrie 2018 și până la sfârșitul anului 2019, în perioada desfăşurării activităţii didactice, preşcolarilor şi elevilor din 50 de unităţi de învăţământ preuniversitar de stat li se acordă, cu titlu gratuit, un suport alimentar, în limita unei valori zilnice de 10 lei/beneficiar, inclusiv taxa pe valoarea adăugată.

Normele de aplicare stabilesc că suportul alimentar zilnic constă, după caz, într-o masă caldă sau într-un pachet alimentar, după cum urmează:

a) masă caldă, preparată în regim propriu, pentru unităţile de învăţământ în care există cantină cu avize de funcţionare, înregistrată sanitar-veterinar şi pentru siguranţa alimentelor, şi spaţiu adecvat de servire a mesei;

b) masă caldă, în regim catering, pentru unităţile de învăţământ în care nu există cantină pentru prepararea în regim propriu, dar în care există un spaţiu de servire a mesei sau un alt spaţiu amenajabil în acest scop, iar produsele alimentare vor fi păstrate până la servire în spaţii amenajate în care să existe condiţii adecvate de manipulare şi depozitare, la temperaturi adecvate care să poată fi monitorizate şi controlate;

c) pachet alimentar, pentru unităţile de învăţământ în care nu există nici cantină şi nici spaţiu amenajabil în scopul servirii mesei. Produsele alimentare vor fi păstrate până la servire în spaţii amenajate în care să existe condiţii adecvate de manipulare şi depozitare, la temperaturi adecvate care să poată fi monitorizate şi controlate.

La solicitarea directorului unităţii de învăţământ, ordonatorul principal de credite supune aprobării consiliului local diferenţierea tipului de suport alimentar pe niveluri de învăţământ, în funcţie de specificul unităţii de învăţământ dat de structura ciclurilor de învăţământ, de dispunerea geografică, de programul şcolar al elevilor sau de alţi factori obiectivi.

În cazul în care există preşcolari şi elevi care, din considerente de natură medicală (intoleranţe/alergii alimentare sau afecţiuni cronice), culturală sau religioasă nu pot beneficia de pachetul alimentar/masă caldă, părinții/reprezentanții legali ai copiilor pot formula în scris o cerere, cu dovezi aferente, ce va fi înregistrată la secretariatul unităţii de învăţământ în care este înmatriculat preşcolarul/elevul, pentru ca aceștia să beneficieze de produse alimentare adecvate situaţiei particulare.

ANEXĂ: LISTA unităţilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale şi a unităţilor-pilot în care se implementează programul-pilot de acordare a unui suport alimentar şi sumele alocate pentru finanţarea programului

Nr. crt.

Judeţul

Unitatea/Subdiviziunea administrativ-teritorială

Unitatea de învăţământ

Suma

– mii lei –

Total perioadă

din care:

Anul 2018

Anul 2019

0

1

2

3

4 = 5 + 6

5

6

1

ALBA BUCERDEA GRÂNOASĂ ŞCOALA GIMNAZIALĂ „IOAN MAIORESCU”

684

206,00

478,0

2

ARAD ARAD ŞCOALA GIMNAZIALĂ „ILARION FELEA”

854

257,00

597,0

3

BACĂU DOFTEANA ŞCOALA GIMNAZIALĂ „SCARLAT LONGHIN”

1.117

338,00

779,0

4

BACĂU AGĂŞ ŞCOALA GIMNAZIALĂ COŞNEA

92

28,00

64,0

5

BIHOR SÂNMARTIN ŞCOALA GIMNAZIALĂ „FLOARE DE LOTUS”

1.969

594,00

1.375,0

6

BISTRIŢA-NĂSĂUD TIHA BÂRGĂULUI ŞCOALA GIMNAZIALĂ TIHA BÂRGĂULUI

920

277,00

643,0

7

BOTOŞANI UNGURENI LICEUL TEHNOLOGIC PLOPENII MARI

1.625

493,00

1.132,0

8

BOTOŞANI BOTOŞANI LICEUL CU PROGRAM SPORTIV BOTOŞANI

2.077

640,00

1.437,0

9

BRAŞOV PÂRĂU ŞCOALA GIMNAZIALĂ PÂRĂU

651

196,00

455,0

10

BRAŞOV TICUŞU VECHI ŞCOALA GIMNAZIALĂ TICUŞU VECHI

487

147,00

340,0

11

BRĂILA CIOCILE ŞCOALA GIMNAZIALĂ CIOCILE

726

219,00

507,0

12

BUZĂU BUZĂU ŞCOALA GIMNAZIALĂ „MIHAIL KOGĂLNICEANU”

1.565

471,00

1094,0

13

CARAŞ-SEVERIN VRANI ŞCOALA GIMNAZIALĂ VRANI

240

31,00

209,0

14

CĂLĂRAŞI DRAGALINA LICEUL TEHNOLOGIC „DUILIU ZAMFIRESCU”

2.115

270,00

1.845,0

15

CLUJ CLUJ-NAPOCA COLEGIUL NAŢIONAL PEDAGOGIC „GHEORGHE LAZĂR”

1.860

238,00

1.622,0

16

CONSTANŢA CONSTANŢA COLEGIUL NAŢIONAL PEDAGOGIC „BRĂTESCU”

2.452

313,00

2.139,0

17

COVASNA BELIN ŞCOALA GIMNAZIALĂ „TOKES JOZSEF” MALNAŞ

221

29,00

192,0

18

DÂMBOVIŢA RÂNCĂCIOV ŞCOALA GIMNAZIALĂ RÂNCĂCIOV

582

75,00

507,0

19

DOLJ BÂRCA LICEUL TEORETIC „ADRIAN PĂUNESCU”

799

102,00

697,0

20

DOLJ PLENIŢA LICEUL TEORETIC „CONSTANTIN NICOLAESCU” PLOPŞOR

1.187

152,00

1.035,0

21

GALAŢI FRUMUŞIŢA ŞCOALA GIMNAZIALĂ „PETRU RAREŞ”

508

65,00

443,0

22

GIURGIU FLOREŞTI ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1

779

100,00

679,0

23

GORJ POLOVRAGI ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 POLOVRAGI

531

68,00

433,0

24

HARGHITA ODORHEIU SECUIESC LICEUL „MARIN PREDA”

599

77,00

522,0

25

HUNEDOARA SÂNTĂMĂRIA-ORLEA ŞCOALA GIMNAZIALĂ SÂNTĂMĂRIA-ORLEA

426

55,00

371,0

26

IAŞI DAGÂŢA ŞCOALA PROFESIONALĂ DAGÂŢA

1.457

186,00

1.271,0

27

IALOMIŢA CĂZĂNEŞTI LICEUL TEHNOLOGIC CĂZĂNEŞTI

725

93,00

632,0

28

MARAMUREŞ BICAZ ŞCOALA GIMNAZIALĂ BICAZ

199

26,00

173,0

29

MEHEDINŢI GRUIA ŞCOALA GIMNAZIALĂ GRUIA

858

110,00

748,0

30

MUREŞ SÂNPAUL ŞCOALA GIMNAZIALĂ „DOSA DANIEL” VALEA IZVOARELOR

1.101

141,00

990,0

31

NEAMŢ ROMAN LICEUL CU PROGRAM SPORTIV ROMAN

1.627

208,00

1.419,0

32

OLT OSICA DE JOS ŞCOALA GIMNAZIALĂ OSICA DE JOS

296

38,00

258,0

33

PRAHOVA POSEŞTII PĂMÂNTENI ŞCOALA GIMNAZIALĂ POSEŞTII PĂMÂNTENI

832

107,00

725,0

34

SATU MARE TEREBEŞTI ŞCOALA GIMNAZIALĂ TEREBEŞTI

517

66,00

451,0

35

SĂLAJ ILEANDA LICEUL TEHNOLOGIC „LIVIU REBREANU”

836

107,00

729,0

36

SIBIU AVRIG LICEUL TEORETIC „GHEORGHE LAZĂR”

1.730

221,00

1.509,0

37

SIBIU SĂLIŞTE LICEUL TEHNOLOGIC „IOAN LUPAŞ”

1.563

200,00

1.363,0

38

SIBIU SIBIU COLEGIUL NAŢIONAL PEDAGOGIC „ANDREI ŞAGUNA”

1.719

220,00

1.499,0

39

SUCEAVA MOLDOVA SULIŢA ŞCOALA GIMNAZIALĂ MOLDOVA SULIŢA

475

61,00

414,0

40

TELEORMAN LUNCA ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1

815

104,00

711,0

41

TELEORMAN TALPA ŞCOALA GIMNAZIALĂ TALPA

288

37,00

251,0

42

TIMIŞ PECIU NOU ŞCOALA GIMNAZIALĂ MAŞLOC

625

80,00

545,0

43

TULCEA CETALCHIOI ŞCOALA GIMNAZIALĂ CETALCHIOI

74

10,00

64,0

44

VASLUI BĂCEŞTI ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 „TEODOR JUNCU”

837

107,00

730,0

45

VASLUI BOGDĂNIŢA ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1, sat CEPEŞTI

402

52,00

350,0

46

VÂLCEA LĂDEŞTI LICEUL TEORETIC „VIRGIL IERUNCA”

666

85,00

581,0

47

VRANCEA MĂRĂŞEŞTI LICEUL TEHNOLOGIC „EREMIA GRIGORESCU”

1.410

180,00

1.230,0

48

BUCUREŞTI SECTOR 2 ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 71

422

54,00

368,0

49

BUCUREŞTI SECTOR 5 ŞCOALA GIMNAZIALĂ „PETRACHE POENARU”

832

107,00

725,0

50

ILFOV ŞTEFĂNEŞTII DE JOS ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1

1.321

169,00

1.152,0

TOTAL ŢARĂ

46.693

8.210

38.483

Avocat Gherasim Andrei-Gheorghe

Titular Cabinet de Avocat ”Gherasim Andrei-Gheorghe”