Modificările importante aduse legii pensiilor prin Legea nr. 127/2019

Legea nr. 127/2019 privind sistemul public de pensii urmează să intre în vigoare la data de 01 septembrie 2021, însă câteva dintre prevederile legale intră în vigoare odată cu publicarea în Monitorul Oficial. Printre cele mai importante modificări din legea nouă a pensiilor menționăm:

  1. Stagiul minim de cotizare nu mai cuprinde perioadele asimilate

În baza Legii nr. 263/2010 anumite perioade sunt considerate asimilate (sau necontributive) și intră la calculul stagiului minim de cotizare, de exemplu cele în care: asiguratul a beneficiat de pensie de invaliditate, a urmat cursurile de zi ale învăţământului universitar, a beneficiat, în perioada 1 aprilie 2001 – 1 ianuarie 2006 de indemnizaţii de asigurări sociale, a satisfăcut serviciul militar ca militar în termen sau militar cu termen redus, etc.

Legea nr. 127/2019 vine cu modificări în acest sens deoarece stagiul minim de cotizare nu mai cuprinde și perioadele asimilate.

2. Stagiul minim și stagiul complet de cotizare

Stagiul minim, atât pentru bărbați cât și pentru femei, rămâne de 15 ani.

Stagiul complet de cotizare rămâne de 35 de ani, atât pentru bărbați cât și pentru femei, și cuprinde și, spre deosebire de cel minim, perioadele asimilate.

Legea nr. 127/2019 prevede că vârsta standard de pensionare este de 63 de ani pentru femei și de 65 de ani pentru bărbați. Vârstele de pensionare reduse nu pot fi mai mici de 50 de ani pentru femei şi de 52 de ani pentru bărbaţi.

3. Modificări ce vizează mamele cu minim 3 copii

Conform prevederilor din Legea nr. 127/2019, femeile care au realizat stagiul minim de cotizare (de 15 ani) şi care au născut 3 copii şi i-au crescut până la vârsta de 16 ani beneficiază de reducerea cu 6 ani a vârstei de pensionare, însă numai la cerere.

La reducerea de 6 ani se adaugă câte un an în plus începând cu al patrulea copil.

Două mențiuni sunt importante la acest capitol

– deși se reduce vârsta de pensionare, aceasta nu reprezintă stagiu de cotizare.

reducerea vârstei de pensionare se aplică şi în cazul în care numărul de copii cuprinde şi copii adoptaţi şi crescuţi pe o perioadă de cel puţin 13 ani.

4. Crește punctul de pensie

Majorarea punctului de pensie are loc după cum urmează:

a) la data de 1 septembrie 2019 – 1.265 lei;

b) la data de 1 septembrie 2020 – 1.775 lei;

c) la data de 1 septembrie 2021 – 1.875 lei.

Începând cu anul 2022, valoarea punctului de referinţă (care în prezent este de 75 Lei) se va majora anual anual cu rata medie anuală a inflaţiei, la care se va adăuga 50% din creşterea reală a câştigului salarial mediu brut realizat.

5. Se transformă pensiile anticipate și partial anticipate

Pensiile anticipate de la momentul actual vor deveni pensii pentru limită de vârstă, iar pensiile anticipate parțiale fără diminuare vor deveni pensii pentru limită de vârstă. Ambele se vor recalcula prin adăugarea perioadelor asimilate nevalorificate la stabilirea pensiei și a eventualelor stagii de cotizare realizate până la data recalculării.

6. Studiile de master și doctorat vor fi luate în calcul

Legea nouă prevede că sunt considerate perioade asimilate acele perioade în care asiguratul a urmat cursurile învăţământului universitar pe durata normală a studiilor respectiv. Trebuie îndeplinite însă trei condiții în mod cumulativ:

– cursurile urmate trebuie să fie la zi sau, după caz, cu frecvenţă;

– cursurile trebuie absolvite cu diplomă de licenţă, diplomă de master sau diploma de doctor.

– pentru asimilarea perioadei necontributive este necesar ca stagiul minim de cotizare să fie de 15 ani.

7. Introducerea unui ajutor pentru soțul supraviețuitor

Începând cu anul 2021 se introduce un ajutor pentru soţul supravieţuitor, care se va calcula sub forma unui procent din pensia soțului decedat. Rezultă că soţul/soţia supraviețuitor/toare  va primi, pe lângă pensia sa, încă 25% din pensia defunctului soţ/soţie, cu îndeplinirea următoarelor condiții:

a) a realizat stagiul complet de cotizare;

b) a împlinit vârsta standard de pensionare;

c) nu s-a recăsătorit;

d) durata căsătoriei a fost de cel puţin 10 ani.

Suma drepturilor soțului supraviețuitor nu va putea fi mai mare de 80% din salariul minim brut pe ţară garantat în plată.

8. Modalitatea de calcul a pensiilor

Actualmente, cuantumul pensiei se determină prin înmulţirea punctajului mediu anual realizat de asigurat cu valoarea unui punct de pensie, însă există numeroase dificultăți în ceea ce privește calcularea punctajului mediu anual.

Una dintre cele mai semnificative modificări  aduse prin noua lege este noul mod de calcul a pensiei. Pensia va fi reprezentată de numărul total de puncte înmulţit cu Valoarea Punctului de Referinţă (unde numărul total de puncte este suma punctajelor anuale).

9. Contestarea deciziilor de pensionare.

Deciziile de pensionare emise de casele teritoriale de pensii vor putea fi contestate, în termen de 45 de zile de la comunicare, la instanţa judecătorească competentă și nu la comisia centrală de contestaţii din cadrul casei de pensii, așa cum s-a procedat până în prezent.

Avocat Gherasim Andrei-Gheorghe

Titular Cabinet de Avocat ”Gherasim Andrei-Gheorghe” specializat litigii de muncă