Schimbarea regimului de executare a pedepsei privative de libertate în regimul imediat inferior

Potrivit dispozițiilor art. 40 alin. (5) din Legea nr. 254/2013 „schimbarea regimului de executare a pedepselor privative de libertate în regimul imediat inferior ca grad de severitate se poate dispune, ţinându-se seama de natura şi modul de săvârşire a infracţiunii, dacă persoana condamnată a avut o bună conduită stabilită prin raportare la recompensele acordate şi sancţiunile aplicate şi nu a recurs la acţiuni care indică o constantă negativă a comportamentului, precum şi dacă a stăruit în muncă sau s-a implicat activ în activităţile stabilite in Planul individualizat de evaluare si intervenţie educativă și terapeutică.”

Prin urmare, pentru schimbarea regimului de executare într-unul mai uşor se cere, în mod cumulativ, ca cel condamnat să fi avut o bună conduită în timpul executării pedepsei şi să fi stăruit în muncă sau s-a implicat activ în activităţile stabilite în Planul individualizat de evaluare si intervenţie educativă și terapeutică.

Avocat Gherasim Andrei-Gheorghe

Titular Cabinet de Avocat ”Gherasim Andrei-Gheorghe”