Tâlhăria. Proxenetism. Judecata în procedura recunoașterii învinuirii

JUDECĂTORIA CĂLĂRAŞI

SENTINŢA PENALĂ Nr. 113

Şedinţa publică de la 30 Aprilie 2020

Completul compus din:

PREŞEDINTE Da na E____ E_____

G REFIER M______ D______

DIN PARTEA MINISTERULUI PUBLIC PARCHETUL DE PE LÂNGĂ JUDECĂTORIA CĂLĂRAŞI-PROCUROR S_____ H______

Pe rol soluţionarea cauzei penale privind pe inculpa tul P_____ F______ V_______ cercetat pentru săvârşirea infracţiunilor de proxenetism, prev. de art. 213, alin. 1 C.P. şi de tâlhărie, prev. de art. 233C.p. , trimis în judecată prin rechizitoriul nr. 35 /P/20 20 din 24 .0 2 .20 20 al Parchetului de pe lângă Judecătoria Călăraşi .

La apelul nominal făcut s-au prezentat inculpatul, asis. de av. şi partea civilă.

Procedura de citare legal îndeplinită.

S-a expus referatul cauzei de grefier, după care:

P artea civilă, având cuvântul, arată că şi-a recuperat prejudiciul creat , astfel că nu mai are pretenţii civil e în cauză .

Inculpatul, având cuvântul, arată că înţelege să se judece doar în baza probelor administrate în faza de urmărire penală şi că este de acord să presteze muncă neremunerată în folosul comunităţii.

Instanţa nefiind alte cereri de formulat ori excepţii de ridicat procedează la identificarea inculpa tului , după care dă citire actului de sesizare şi conform art. 378C.p.p. procedează la audierea acest uia, declaraţi a dată fiind consemnată în proces verbal separat, ataşat la dosar.

Av. …….. ,având cuvântul, solicită admiterea probei cu acte în circumstanţiere şi învederează că nu mai sunt alte probe de administrat.

Reprezentantul Parchetului învederează că nu mai are probe de administrat, apreciind cauza în stare de judecată ,fiind de acord cu proba solicitată de inculpat .

Instanţa admite proba cu acte în circumstanţierea inculpa tului , ia act că nu mai sunt cereri de formulat sau probe de administrat, constată terminată cercetarea judecătorească şi acordă cuvântul părţilor pentru susţineri pe fond.

Reprezentantul Parchetului expune oral situaţia de fapt reţinută în sarcina inculpatului ,precizând că faptele sunt pe deplin dovedite cu probele administrate în cauză şi recunoscute de inculpat , sens în care pune de concluzii de condamnare a acestuia , cu aplic. dispoziţiilor art.396 al. 10 C.p.p.,la pedeapsa închisorii , având ca modalitate de executare suspendarea sub supraveghere, prev. de art. 91C.p.

Urmează a se dispune prelevarea de probe biologi ce de la inculpa t şi a se menţine măsura preventivă a controlului judiciar .

Urmează a se obliga inculpa tul la plata la plata cheltuielilor judiciare către stat.

P artea civilă ,având cuvântul, arată că nu mai are pretenţii civile în cauză.

Av . xxxxx pentru inculpat, având cuvântul, solicită stabilirea unei pedepse minime având în vedere dispoziţiile art. 396 al. 10 C.p.p, iar ca modalitate de executare suspendarea sub supraveghere, prev. de art. 91C.p. Solicită a se avea în vedere circumstanţele personale, faptul că acesta a recunoscut fapt ele şi că nu este cunoscut cu antecedente penale .

Depune la dosar note scrise .

Inculpatul , având ultimul cuvânt, arată că achiesează la concluziile apărătorului său .

I N S T A N Ţ A

Asupra cauzei penale de faţă ;

Prin rechizitoriul nr. 35 /P/2020 din 24.02.2020 al Parchetului de pe lângă Judecătoria Călăraşi a fost trimis în judecată inculpatul P_____ F______ V_______ , fiul lui T_____ A_____ şi N_______, născut la data de 30.10.2000, în Mun.Călăraşi, Jud. Călăraşi, domiciliat în Mun. Călăraşi, Jud. Călăraşi, ______________________, CNP: xxxxxxxxxxxxx, cetăţenie română, necăsătorit, cercetat pentru săvârşirea infracţiuni lor de tâlhărie, prev. de art. 233C.p. şi de proxenetism, prev. de art. 213, alin. 1 C.P.

S-au reţinut prin actul de sesizare al instanţei :

1. fapta inculpatului P_____ F______ V_______ care, în vara anului 2019, pe o perioadă de aproximativ o lună jumătate – două, a determinat şi înlesnit practicarea prostituţiei de către persoana vătămată A_____ M______-D______, în sensul că a procedat la convingerea şi găzduirea acesteia, dar şi la identificarea de clienţi cu care a întreţinut relaţii sexuale contra cost, ce aveau ca urmare obţinerea de foloase patrimoniale pentru e l .

2. Fapta inculpatului P_____ F______ V_______ care, î n data de 31.12.2019, în jurul orei 14:00, în apartamentul situat în zona 10 nivele, pe ____________________, ___________, __________ sustras persoanei vătămate A_____ M______-D______ , prin constrângere, un inel de aur, purtat de aceasta pe unul dintre degetele mâinii stângi, în sensul că a apucat-o strâns de mână pe aceasta, întorcându-i-o la spate şi i-a smuls inelul de aur de pe deget, creându-i acesteia un prejudiciu în valoare de 300 lei, recupera t.

Din declaraţiile inculpa tului , ale persoane i vătămate, ale martorilor, din planşele fotografice, din p rocesele verbale de redare în formă scrisă a convorbirilor telefonice , instanţa a reţinut următoarea situaţie de fapt: persoana vătămată A_____ M______-D______, în vârstă de 18 ani şi inculpatul P_____ F______-V_______, în vârstă de 19 ani, au avut o relaţie de concubinaj pe parcursul anului 2019 , care a durat aproximativ 3 luni de zile ş i a luat sfârşit în luna iulie. P e perioada relaţiei de concubinaj, î ntr-o sear ă ,î n luna iunie , aşa cum a reieşit din declaraţiile lor , inculpatul , afla t în stare de ebrietate , i-a propus persoanei vătămate să practice prostituţia , iar la aproximativ 2 zile după acea discuţie, el i-a găsit primul client, a venit cu maşina cu încă un prieten de-al lui şi a luat-o pe persoana vătămată din ____________________________ a dus-o în mun. Călăraşi, zona M_____ V___ ( zonă unde locuieşte şi el de altfel), a prezentat-o unei persoane pe care aceasta nu o mai văzuse până atunci, după care i-a spus că vrea să îl „mulţumesc ă „ şi pe el întrucât are nevoie.

Persoana vătămată a declarat că a pus-o să urce cu acesta la etaj, în locuinţa respectivului, i ar în momentul în care a intrat în dormitor şi a refuzat să se dezbrace şi să facă sex cu persoana respectivă, acesta l-a chemat pe inculpat, care iniţial a lovit-o puternic cu palma peste faţă, după care şi-a cerut scuze şi a „luat-o cu frumosul„ manipulând-o de aşa natură încât să accepte, întreţinând în final relaţii sexuale, cu menţiunea că nu i-a dat niciun ban ei .

După o săptămână inculpatul a dus-o din nou în zona M_____ V___, la un alt vecin şi după câteva discuţii contradictorii, a acceptat să întreţin ă relaţii sexuale cu un b ă rbat ce se afla acolo, contra sumei de 100 lei, sumă pe care a luat-o inculpatul , motivând că trebuie să achite co m bustibilul până la _______________________ îşi cumpere ţigări.

După aproape o săptămână acesta a obligat-o să îsi fac ă bagajul şi să plece de la părinţii s ă i de acasă, ameninţ â nd-o c ă dacă nu va proceda aşa, va veni acasă peste aceştia şi îi va agresa.

De team ă persoana vătămată , conform declaraţiei sale, s-a mutat la inculpat pentru o perioadă de aproximativ o lună de zile , în zona M_____ V___, locuind împreună cu sora şi bunica lui, iar la interval de câteva zile el i-a spus că a găsit doi clienţi şi că trebuie să întreţin ă relaţii sexuale cu ei , în caz contrar urmând a-i agresa părinţii .

Persoana vătămată a î ntreţinut relaţii sexuale cu două persoane necunoscute, contra sumei de 100 lei pentru primul dintre ei, iar 50 lei pentru cel de-al doilea , î ntre ţ in â nd doar raporturi sexuale orale, din aceşti bani, inculpatul opri nd suma de 100 lei.

În următoarea seară inculpatul i-a mai găsit un client, cu care a întreţinut relaţii sexuale contra sumei de 100 lei, ea primind suma de 50 lei, iar el oprindu-şi ceilaţi 50 lei.

Lucrurile au continuat astfel, inculpatul găsindu-i clienţi zilnic, el oprindu-şi mare parte din bani şi dându-i p ersoan ei vătămat e un procentaj de 20%.

Pe parcursul acestei luni, au existat momente în care cei doi sau aveau discuţii î n contradictoriu, deoarece persoana v ă t ă mat ă voia să refuze unii clienţi, fapt pentru care acesta o bătea.

Persoana vătămată a declarat c ă aproximeaz ă numărul de bărbaţi cu care a întreţinut rela ţ ii sexuale contra cost ca fiind 10,iar numărul de acte sexuale contra cost pe care le-a realizat pe parcursul a o lună de zile ca fiind 30, deoarece uneori se repetau aceleaşi persoane.

Persoana vătămată a mai declarat că aceste fapte au avut un mare impact asupra sa, d e oarece toate cele întâmplate au făcut-o să abandoneze şcoala şi p entru a se detaşa de influenţa acestuia a ales să plece la o mătuşă din Spania, pe nu me F_____ M______ D______.

D upă ce s -a re întors din Spania, persoana vătămată a reluat legătura cu inculpatul iar î n data de 30.12.2019, inculpa tul a înştiinţat -o cu privire la faptul că ar fi identificat doi clienţi dornici să întreţină raporturi sexuale contra ea, a doua zi, de revelion.

În data de 31.12.2019, în jurul orei 12:00 ,conform declaraţiilor lor, persoana vătămată a luat legătura cu inculpatul şi au stabilit de comun acord că se vor întâlni pe raza Mun. Călăraşi , în jurul orei 14:30, pentru a discuta aspecte legate de relaţia pe care au avut-o, întrucât după terminarea acesteia, e l lansa se mai multe zvonuri , în ceea ce o privea, care o puneau într-o lumină deplorabilă .Inculpatul a rugat-o pe persoana v ă t ă mat ă să urce într-un apa rtame n t, situat în zona 10 nivele, pe ______________________ 2, apartament 14 ,unde se afla şi martora C_____ D____-G________. La un moment dat, după ce au stat de vorbă, inculpatul a observat faptul că pe degetul mâinii stângi persoana vătămată purta un inel de aur, pe care îl avea cadou de la tatăl sau, numitul A_____ M_____ ,s-a apropiat de ea, i-a luat mâna stângă şi a început să îi complimenteze inelul ,solicitându-i să i-l dea să-l vadă, ea refuzând însă.

Inculpatul a renunţat, însă la interval de apr oximativ 5 minute, a venit din nou lângă persoana v ă t ă mat ă , a apucat-o de mână, i-a întors mâna la spate folosindu-se de forţa sa superioară, a încercat să îi smulgă inelul de pe deget ,moment în care ea a strâns pumnul pentru a-l împiedica pe acesta să o facă. C â nd inculpatul a văzut că persoana vătămată a strâns pumnul şi că nu îi poate lua inelul, i-a luat mâna şi i-a lipit-o de un dulap, aceasta fiind blocată între corpul lui şi dulap şi s-a folosit de forţa sa pentru a-i descleşta pumnul şi a-i lua inelul.

În tot acest timp persoana v ă t ă m a t ă a încercat să îl î mpingă de lângă ea şi să î ş i elibereze mâna, dar el a reu ş it s ă -i sustrag ă inelul şi desi ea i-a solicitat de mai multe ori să i-l înapoieze, el a refuzat, preciz â nd c ă intentioneaz ă s ă -l aman eteze ş i s ă -l recupereze ulterior ,lucru cu care ea nu a fost de acord , continu ând s ă- i cear ă bunul î napoi. Timp de aproximativ o oră, în speranţa că acesta îi va înapoia inelul, persoana vătămată a mers cu inculpatul prin oras, î ncerc â nd s ă -l determine s ă i -l restituie , î ns ă acesta a refuzat c ă ut â nd un amanet, î ntruc â t îi trebuiau bani pentru revelion .

Inculpatul a condus -o apoi pe persoana vătămată , pe jos , la apartamentul celor doi clienţi pe care îi găsise anterior , pentru ca ea să întreţin ă raporturi sexuale contra cost cu aceştia, a urc at şi a constatat de fapt că era vorba doar de un singur client, iar după ce am întreţinut raporturi sexuale contra cost cu acesta, respectivul i-a dat suma de 50 lei , cu banii obţinuţi el achitând taxiul cu care s-au deplasat .

Persoana vătămată a învederat că a întreţinut relaţii sexuale cu un anume „N___ E mil„ ,cu P_______ S____, în două dăţi diferite, banii fiind luaţi de inculpat .

Ea a mai adăugat că u tilize a z ă contul de socializare facebook sub numele de „D___ A. M______„ şi telefonul mobil marca Samsung Galaxy A 10, cu nr. de apel xxxxxxxxxx, din luna decembrie a anului 2019, iar inculpatul utilizează contul de socializare facebook sub numele de „P_____ F______„ având nr . de apel xxxxxxxxxx .

Ea a p u s la dispoziţie organelor de cercetare penală conversaţiile purtate cu inculpatul pe reţeaua de socializare facebook, de pe conturile personale, sub formă de capturi de ecran efectuate pe telefonul mobil, din data de 4 noiembrie 2019, cu menţiunea că nu mai deţin e conversaţiile din per i oada verii, conversaţii relevante cu privire la înlesnirea şi corupe re a ei în vederea practicării activităţii de prostituţie ,el cer ându-i în repetate rânduri să întreţin ă raporturi sexuale contra cost în beneficiul fiec ă ruia şi stabil nd totodată şi tarifele .

Persoana vătămată a apreciat prejudiciul creat în urma săvârşirii faptei de t â lh ă rie ca fiind de aproximativ 300 lei, sumă cu care s-a constituit parte civilă în procesul penal.

Cu ocazia aud ierii sale ,inculpatul a recunoscut faptele ,în circumstanţele mai sus arătate,precizând însă că niciodată nu a constâns-o să practice prostituţia, în niciun fel, ci doar i-a înlesnit această activitate întrucât avea şi e l de câştigat din punct de veder e financiar , toată această situaţie dur ând aproximativ 2 luni , timp în care i-a găsit şi a ajutat-o să ___________________ un nr. de aproximativ 30-40 de clienţi , dobândind a proximativ suma de 4000 lei.

I-a nominalizat ca fiind clienţi pe care i-a procurat acesteia, pe următorii: „Iepurilă„ care foloseşte contul de socializare facebook N___ E___, S____ P_______, I____ D_____ G_______, Cod r eranu P___, O_____ P_______, A_____ Z____, M___ C_______, R_____ A____, C_______ M_____.

În ceea ce priveşte sustragerea inelului a m enţion at faptul că a bruscat-o pe persoana vătămată , însă nu îndeajuns de tare încât să fie considerată o vi o lenţă, recunoscând însă că i l-a luat de pe mână prin smulgere şi arătând că ea nu i-a solicitat în niciun moment să i- l retu rnez e .

După cele întâmplate, o patrulă de poliţie s-a deplasat la ad r esa inculpatului şi a recuperat inelul sustras de acesta ,ce a fost predat apoi persoanei vătămate.

Martora C_____ D____ G________, ce a fost de faţă în momentul săvârşirii faptei de tâlhărie , a confirmat în declaraţia dată cele mai sus arătate.

Cele mai sus reţinute au fost confirmate şi de martorii B olboceanu A lexandru , , C_______ N___ şor S_____ , C ăldare A lin -F lorin , N ică E mil V asile , B orlan R ăzvan ,care au arătat că inculpatul i-a contactat pentru a întreţine relaţii sexuale contra cost cu persoana vătămată,plătind fiecare din ei diverse sume de bani,fie direct acesteia fie lui.

În baza mandatului de percheziţie domiciliară emis de către Judecătoria Călăraşi, prin Încheierea NR.1 din data de 13.01.2020, organele de poliţie din cadrul IPJ Călăraşi au desfăşurat o acţiune de percheziţie la locuinţa de domiciliu a inculpa tului P_____ F______-V_______, situată în mun. Călăraşi, jud. Călăraşi, _______________________.

Cu ocazia punerii în executare a mandatului de percheziţie, au fost ridicate două terminale mobile deţinute de el , ce erau utilizate în vederea identificării de potenţiali clienţi, stabilir ii întâlnirilor şi medier ii dintre persoana vătămată şi aceştia, în veder ea întreţinerii raporturilor sexuale contra cost, după cum urmează:

-telefonul mobil marca Huawei P8 Lite, de culoare neagră, funcţional, ce prezenta urme de distrugere la nivelul ecranului, având introdusă în acesta cartela de telefonie mobilă Vodafone, cu nr. de apel xxxxxxxxxx, prevăzut cu cod de deblocare tip PIN:2635, despre care e l a relatat verbal că îl foloseşte din data de 04.01.2020, având __________ 1: xxxxxxxxxxxxxxx şi __________ 2: xxxxxxxxxxxxxxx.

– telefonul mobil marca Xiaomi Mi, model MDGI, de culoare albastru cu alb, fiind în stare de neîntrebuinţare (astfel încât __________ nu a putut fi identificată), ce prezenta urme de distrugere la nivelul ecranului, pe care l-a folosit în perioada 04-05.12.xxxxxxxxxxxxx20, fără cartelă de telefonie mobilă, cu cod de deblocare tip model.

În baza mandatelor de percheziţie informatică nr. 3 şi 4, ambele emise la data de 16.01.2020 de către Judecătoria Călăraşi în prezenta cauză , lucrătorii specializaţi din cadrul Serviciului de Combatere a Criminalităţii Organizate Ialomiţa au procedat la efectuarea de copii şi percheziţionarea sistemului informatic, a suporturilor de stocare a datelor informatice aparţinând inculpatului , fiind identificate în aplicaţia „Galerie„ fotografii de tip captură de ecran constând în conversaţii trunchiate purtate între acesta şi persoana vătămată, prin intermediul aplicaţiei „Instagram„.

Printre fotografiile de tip captură de ecran identificate pe terminalul mobil anterior menţionat, folosit de către inculpat , au fost identificate şi discuţii în care persoana vătămată îl înştiinţează pe acesta de identificarea unor potenţiali clienţi, trimiţându-i fotografii tip captură de ecran privind conversaţia purtată între e a şi potenţialul client, de unde se poate deduce faptul că şi în situaţia în care persoana vătămată identifica de una singură clienţi sau era abordată persoanal de e i, ace a sta îl înştiinţa şi pe el . La un moment dat, după înştiinţare a inculpa tul ui ,cu privire la un potenţial client, persoana vătămată foloseşte expresia „luăm 200„ de unde se poate deduce faptul că cei doi împărţeau bani i. Tot din aceste fotografii tip captură de ecran identificate pe terminalul mobil în cauză, folosit de inculpat, se poate observa că el stabileşte împreună cu persoana vătămată tarifele percepute în vederea parcticării prostituţiei a celei din urmă, existând chiar o discuţie în contradictoriu între cei doi cu privire la aceste aspecte, dar şi faptul că acesta propune la un moment dat ca cei doi să deţină un card bancar pe care să îl utilizeze în vederea depunerii sumelor obţinute ca urmare a pr a cticării prostituţiei, de care lasă să se înţeleagă că vor beneficia am â ndoi.

Totodată s-a constatat faptul că la un moment dat, el îi impune persoanei vătămate să perceapă o taxă de 400 lei pentru „2 ore„, şi îi solicită ştergerea conversaţiilor purtate.

Fiind audia t în cauză ,în faza de cercetare judecătorească inculpa tul a recunoscut faptele pentru care a fost trimi s în judecată , precizând că înţeleg e să se judece doar în baza probelor administrate în faza de urmărire penală ,iar patrea civilă a arătat că nu mai are pretenţii civile întrucât şi-a recuperat integral prejudiciul .

Din probele administrate în cauză,instanţa apreciază că în drept :

1. Fapta inculpatului P_____ F______ V_______ care, î n vara anului 2019, pe o perioadă de aproximativ o lună jumătate – două, a determinat şi înlesnit practicarea prostituţiei de persoana vătămată A_____ M______-D______, în sensul că a procedat la convingerea şi găzduirea acesteia, dar şi la identificarea de clienţi cu care e a a întreţinut relaţii sexuale contra cost, ce aveau ca urmare obţinerea de foloase patrimoniale pentru e l , întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de ,,proxenetism,, faptă prevăzută de art. 213 alin.1 din Cod Penal .

2. Fapta aceluiaşi inculpat care, î n data de 31.12.2019, în jurul orei 14:00, în apartamentul situat în zona 10 nivele, pe ____________________, ___________, ___________ sustras persoanei vătămate A_____ M______-D______ , prin constrângere , un inel de aur, purtat de aceasta pe unul dintre degetele mâinii stângi, în sensul că a apucat-o strâns de mână, întorcându-i-o la spate şi i- a smuls ine l ul de aur de pe deget, creându-i acesteia un prejudiciu în valoare de 300 lei, recupera t, întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de ,,tâlhărie,, faptă prevăzută de art. 233 din Cod Penal .

La individualizarea pedepselor aplicate, instanţa a avut în vedere gravitatea faptelor comise de ace s ta ,prin care s-a adus o atingere gravă normelor sociale , ce impun procurarea mijloacelor de existenţă prin muncă ,cu respectarea regulilor morale privind viaţa sexuală a persoanei dar şi a moralităţii publice, dar şi respectarea integrităţii fizice a unei persoane şi proprietăţii acesteia, modalitatea concretă în care le-a săvîrşit, respectiv cu intenţie directă, prin constrângere psihică şi fizică , voloarea modică a prejudiciului material cauzat ,ce a fost recuperat integral prin restituire în natură, precum şi faptul că inculpa tul a re un nivel de instruire m ediu , fără ocupaţie şi implicit fără venituri şi au avut pe parcursul procesului o atitudine sinceră.

Urmează a face în cauză aplicarea disp. art. 396 al.10 N.C.p.p. , reducând limitele de pedeapsă ale infracţiunilor săvârşite de inculpa t , cu 1/3 , faţă de faptul că ace s ta a înţeles să recunoască în totalitate faptele şi să se judece doar în baza probelor administrate în faza de urmărire penală.

Având în vedere circumstanţele reale ale săvârşirii infracţiunilor, dar şi cele personale ale inculpa tului ,mai sus reţinute, instanţa urmează a- l condamna în baza textului de lege mai sus menţionat la câte o pedeapsă de câte 2 ani închisoare pentru fiecare infracţiune .

În baza art. 67 al. 2 C.P. urmează, având în vedere natura infracţiunilor săvârşite şi circumstanţele personale ale inculpatului , a -i interzice inculpa tului exerciţiul drepturilor prev. de art. 66 al.1 lit. a şi b C.P. pe o durată de 2 ani, calculată de la data rămânerii definitive a prezentei sentinţe , aplicarea pedepsei complementare fiind în acest caz obligatorie, în raport de faptele comise .

În art.65 al.1 C.P. urmează a interzice inculpa tului pe durata executării pedepsei exerciţiul drepturilor prev. de art. 66 al.1 lit. a şi b C.P., pedeapsa accesorie constând în interzicerea exercitării drepturilor a căror exercitare a fost interzisă de instanţă ca pedeapsă complementară.

Întrucât faptele au fost comise mai înainte de a fi condamnat definitiv pentru vreuna dintre ele ,în cauză sunt aplicabile dispoziţiile concursului real de infracţiuni, astfel că în baza art.39 alin.1 lit. b C.P. coroborat cu art.38 al. 1 C.P. urmează ca inculpatul execută pedeapsa cea mai grea de 2 închisoare, la care se adaugă sporul de 1/3 din cealaltă pedeapsă aplicată prin prezenta, el urmând a execut a în total o pedeapsă de 2 ani şi 8 luni închisoare.

În baza art. 45 al.3 lit. a C.P. rap la art. 67 al. 2 C.P. urmează a interzice inculpatului exerciţiul drepturilor prev. de art. 66 al.1 lit. a şi b C.P. pe o durată de 2 an i , calculată de la data rămânerii definitive a prezentei sentinţe.

În baza art. 45 al. 5 C.P. rap. la art. 65 al.1 C.P. urmează a interzice inculpatului pe durata executării pedepsei exerciţiul drepturilor prev. de art. 66 al.1 lit. a şi b C.P.

Instanţa apreciază că scopul pedepse i şi reeducarea inculpatului se pot realiza şi fără aplicarea un ei pedepse privative de libertate, având în vedere că a dat dovezi temeinice de îndreptare prin atitudinea de recunoaştere şi regret avută. Ţinând cont şi de faptul că pede a ps a aplicat ă nu este mai mar e de 3 ani, că şi-a manifestat acordul de a presta o muncă neremunerată în folosul comunităţii, că nu este cunoscu t cu antecedente penale , instanţa apreciază că în cauză se poate face aplicarea dispoziţiilor privind suspendarea executării pedepsei, sub supraveghere.

Ca atare, în baza art. 91-92C.p. urmează a dispune suspendarea executării pedepse i sub supraveghere, pe durata un ui termen de încercare de 3 ani, calculat de la data rămânerii definitive a prezentei sentinţe.

Urmează a atrage atenţia inculpatului asupra dispoziţiilor art. 96C.P.,privind revocarea suspendării executării pedepsei sub supraveghere.

În baza art. 93C.P. urmează a pune în vedere inculpa tului : -să se prezinte la serviciul de probaţiune, la datele fixate de acesta;-să primească vizitele consilierului de probaţiune desemnat cu supravegherea lui;-să anunţe,în prealabil, schimbarea locuinţei şi orice deplasare care depăşeşte 5 zile;- să comunice schimbarea locului de muncă;- să comunice informaţii şi documente de natură a permite controlul mijloacelor sale de existenţă;-să frecventeze un program de reintegrare socială derulat de serviciul de probaţiune sau organizat în colaborare cu instituţii din comunitate şi să presteze o muncă neremunerată în cadrul Serviciului Public Pavaje Spaţii Verzi sau Serviciul Public Pieţe Oboare , în folosul comunităţii,pe o perioadă de 60 de zile.

Serviciul de Probaţiune Călăraşi urmează să ia măsurile necesare conform art. 94 al.3 C.P. pentru executarea de către inculpa t a obligaţiilor mai sus prevăzute.

În baza art. 72 al.1 C.P. urmează a deduce din pede a ps a aplicat ă prin prezenta sentinţă , perioada reţinerii de 24 h din data de 1 4 .0 1 .20 20 .

În baza art. 399 al. 1 C.p.p. urmează a revoca măsura preventivă a controlului judiciar dispusă împotriva inculpa tului , prin încheierea din 1 5 .0 1 .20 20 a Judecătoriei Călăraşi, pronunţată în dosarul nr.XXXXXXXXXXXX, având în vedere că nu mai subzistă temeiurile ce au determinat luarea ei ,procesul fiind finalizat şi aplicîndu-i-se o pede _________ suspendarea sub supraveghere.

În baza art. 7 din Leg. 76/2008 urmează a dispune prelevarea de probe biologice de la inculpaţi .

Urmează a lua act că p arte civil ă şi-a recuperat integral prejudiciul c auzat prin restituire în natură .

Onorariu apărător din oficiu în sumă de 1495 lei urmează a fi avansat către B.A. Călăraşi – av. …. . – din fondurile Ministerului de Justiţiei.

În baza art.274 al. 1 C.P.P. urmează a obliga inculpa tul la plata sumei de 1 6 00 lei, cu titlu de cheltuieli judiciare către stat .

PENTRU ACESTE MOTIVE, ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE

Condamnă pe inculpatul P_____ F______-V_______, fiul lui T_____ A_____ şi N_______, născut la data de 30.10.2000, în Mun.Călăraşi, Jud. Călăraşi, domiciliat în Mun. Călăraşi, Jud. Călăraşi, ______________________, CNP xxxxxxxxxxxxx, cetăţenie română, necăsătorit , pentru săvârşirea infracţiunii de proxenetism, prev. de art. 213 alin. 1 C.p. cu aplic. art. 396C.p.p., la o pedeapsă de 2 ani închisoare.

În baza art. 67 al. 2 C.P. interzice inculpatului exerciţiul drepturilor prev. de art. 66 al.1 lit. a , b C.P. pe o durată de 2 ani, calculată de la data rămânerii definitive a prezentei sentinţe .

În baza art.65 al.1 C.P. interzice inculpatului pe durata executării pedepsei exerciţiul drepturilor prev. de art. 66 al.1 lit. a ,b C.P.

Condamnă pe acelaşi inculpat pentru săvârşirea infracţiunii de tâlhărie , prev. de art. 233 alin. 1 C.p. cu aplic. art. 396C.p.p., la o pedeapsă de 2 ani închisoare.

În baza art. 67 al. 2 C.P. interzice inculpatului exerciţiul drepturilor prev. de art. 66 al.1 lit. a , b C.P. pe o durată de 2 ani, calculată de la data rămânerii definitive a prezentei sentinţe .

În baza art.65 al.1 C.P. interzice inculpatului pe durata executării pedepsei exerciţiul drepturilor prev. de art. 66 al.1 lit. a ,b C.P.

Î n baza art.39 alin.1 lit. b C.P. coroborat cu art.38 al. 1 C.P. inculpatul execută pedeapsa cea mai grea de 2 ani închisoare, la care se adaugă sporul de 1/3 din cealaltă pedeapsă aplicată prin prezenta, el execut ând în total o pedeapsă de 2 ani şi 8 luni închisoare.

În baza art. 45 al.3 lit. a C.P. rap la art. 67 al. 2 C.P. interzice inculpatului exerciţiul drepturilor prev. de art. 66 al.1 lit. a şi b C.P. pe o durată de 2 an i , calculată de la data rămânerii definitive a prezentei sentinţe.

În baza art. 45 al. 5 C.P. rap. la art. 65 al.1 C.P. interzice inculpatului pe durata executării pedepsei exerciţiul drepturilor prev. de art. 66 al.1 lit. a şi b C.P.

În baza art. 91-92C.P. dispune suspendarea executării pedepse i aplicate inculpa tului prin prezenta, sub supraveghere pe durata un ui termen de încercare de 3 ani, calculat de la data de rămânerii definitive a prezentei sentinţe.

Atrage atenţia inculpa tului asupra dispoziţiilor art. 96C.P., privind revocarea suspendării executării pedepselor sub supraveghere.

În baza art. 93C.P. pune în vedere inculpa tului : -să se prezinte la serviciul de probaţiune, la datele fixate de acesta;-să primească vizitele consilierului de probaţiune desemnat cu supravegherea lor;-să anunţe,în prealabil, schimbarea locuinţei şi orice deplasare care depăşeşte 5 zile;- să comunice schimbarea locului de muncă;- să comunice informaţii şi documente de natură a permite controlul mijloacelor lor de existenţă;-să frecventeze un program de reintegrare socială derulat de serviciul de probaţiune sau organizat în colaborare cu instituţii din comunitate şi să presteze o muncă neremunerată în cadrul Serviciului Public Pavaje Spaţii Verzi sau Serviciul Public Pieţe Oboare, în folosul comunităţii,pe o perioadă de 60 de zile.

Serviciul de Probaţiune Călăraşi va lua măsurile necesare conform art. 94 al.3 C.P. pentru executarea de către inculpaţi a obligaţiilor mai sus prevăzute.

În baza art. 72 al.1 C.P deduce din pedeapsa aplicată prin prezenta sentinţă , perioada reţinerii de 24 h din data de 14.01.2020 .

În baza art. 399 al. 1 C.p.p. revoc ă măsura preventivă a controlului judiciar dispusă împotriva inculpatului prin încheierea din 15.01.2020 a Judecătoriei Călăraşi, pronunţată în dosarul nr.XXXXXXXXXXXX i .

În baza art. 7 din Leg. 76/2008 dispune prelevarea de probe biologice de la inculpa t .

Ia act că prejudiciul cauzat părţii civile A_____ M______ D______ a fost recuperat integral prin restituire în natură .

Onorariu apărător din oficiu în sumă de 1495 lei va fi avansat către B.A. Călăraşi ( av. x ) din fondurile Ministerului de Justiţiei.

În baza art.274 al. 1 C.P.P. obligă inculpatul la plata sumei de 1 6 00 lei, cu titlu de cheltuieli judiciare către stat .

Cu apel în 10 zile de la comunicarea prezentei.

Pronunţată în şedinţa publică din 30 .0 4 .20 20 .”

Avocat Gherasim Andrei-Gheorghe

Titular Cabinet de Avocat ”Gherasim Andrei-Gheorghe”