Anumite categorii de personal vor beneficia de majorări salariale începând cu data de 1 iulie 2020

Legea 64/2020 pentru modificarea şi completarea Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice a fostpublicată în Monitorul Oficial cu numărul 428 din data de 21 mai 2020 și aduce modificări cu privire la majorări salariale pentru anumite categorii de personal sanitar.

Legea prevede la articolul 1.1 că personalul din sistemul sanitar care ocupă funcţiile de fiziokinetoterapeut, kinetoterapeut şi profesor CFM, potrivit anexei nr. II, beneficiază, începând cu data de 1 iulie 2020 de salariile de bază prevăzute de lege pentru anul 2022.

În plus, la articolul 3 din Lege se introduc prevederi de stabilire a unui plafon minimal pentru salariile de bază din cadrul Institutului Naţional de Sănătate Publică, respectiv pentru funcțiile directorului general, directorului general adjunct și directorilor centru naţional/şef centru.

În consecință,

„41. Salariul de bază pentru funcţia de director general din cadrul Institutului Naţional de Sănătate Publică nu poate fi mai mic decât salariul de bază corespunzător funcţiei de medic deţinute sau aflate în subordine, după caz, majorat cu 10%.

42. Salariul de bază pentru funcţia de director general adjunct din cadrul Institutului Naţional de Sănătate Publică nu poate fi mai mic decât salariul de bază corespunzător funcţiei de medic deţinute sau aflate în subordine, după caz, majorat cu 7,5%.

43. Salariul de bază pentru funcţia de director centru naţional/şef centru din cadrul Institutului Naţional de Sănătate Publică nu poate fi mai mic decât salariul de bază corespunzător funcţiei de medic deţinute sau aflate în subordine, după caz, majorat cu 5%.”

Avocat Gherasim Andrei-Gheorghe

Titular Cabinet de Avocat ”Gherasim Andrei-Gheorghe” specializat litigii de muncă