Curtea Constituțională a declarat neconstituțională O.U.G. nr. 34/2020 prin care s-au aplicat amenzi pe durata stării de urgență de până la 20.000 de lei

Curtea Constituțională a admis excepţia de neconstituționalitate a dispozițiilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 34/2020 pentru modificarea și completarea unor acte normative, respectiv a O.U.G. nr. 1/1999 și pentru adoptarea unor măsuri pe timpul stării de urgență instituite prin Decretul nr. 195/2020privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României.

Sesizarea admisă de Curtea Constituțională face obiectul Dosarului nr. 522D/2020 din data de 10.04.2020, iar argumentele care se regăsesc în motivarea soluției din comunicatul emis pe 06.05.2020 vor fi prezentate în conținutul deciziilor ce urmează a fi publicate în Monitorul Oficial al României.

În urma deliberărilor, Curtea Constituțională, cu unanimitate de voturi, a decis că O.U.G. nr. 34/2020 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 1/1999 privind regimul stării de asediu și regimul stării de urgență este neconstituțională, în ansamblul său.

În motivare, CCR a reținut că Președintele României, prin emiterea Decretului nr. 195/2020 (act administrativ, deci legislație secundară) nu a acționat în limita competențelor sale prevăzute de lege, având ca rezultat restrângerea drepturilor și libertăților fundamentale. Restrângerea acestor drepturi și libertăți (printre care dreptul la muncă și protecție socială, dreptul la informare, libertatea economică, etc.) se realiza prin prevederile O.U.G. nr. 1/1999, aceasta ordonanță fiind norma prin care legiuitorul primar abilitează autoritatea administrativă (Președintele României) să dispună executarea legii. În esență, CCR a constatat că Președintele și-a depășit competențele iar Decretul emis de Președinte trebuia supus controlului parlamentar deoarece orice act prin care se restrâng drepturile și libertățile cetățenilor nu poate fi decât o lege.

De asemenea, Curtea a mai constatat și că ”prevederile art. 28 din O.U.G. nr. 1/1999, caracterizate printr-o tehnică legislativă deficitară, nu întrunesc exigenţele de claritate, precizie şi previzibilitate şi sunt astfel incompatibile cu principiul fundamental privind respectarea Constituţiei, a supremaţiei sale şi a legilor, prevăzut de art. 1 alin. (5) din Constituţie, precum și principiul restrângerii proporționale a exercițiului drepturilor și libertăților fundamentale, prevăzut de art. 53 alin.(2) din Constituție”.

În sesizarea transmisă CCR, Avocatul Poporului a argumentat că această O.U.G. încalcă principiul securităţii juridice, din cauza faptului că nu a obținut avizul Consiliului Economic şi Social, în condiţiile în care modifică şi completează Legea privind Statutul cadrelor militare, Statutul poliţistului, Legea privind statutul soldaţilor şi gradaţilor profesionişti, precum şi Legea poliţiştilor de penitenciare.

În concluzie, judecătorii CCR au conchis că amenzile pentru nerespectarea măsurilor impuse pe durata stării de urgență sunt neconstituționale.

Ca atare, procesele verbale prin care au fost sancționați aproximativ 300.000 de cetățeni români pot fi anulate pe calea plângerii contravenționale formulate în termen de 15 zile de la data încetării stării de urgență.

Avocat Gherasim Andrei-Gheorghe

Titular Cabinet de Avocat ”Gherasim Andrei-Gheorghe”