RIL admis ref. la prescripția răspunderii penale pentru infracțiunile care implică producerea unei pagube sau a unui folos necuvenit

Prin Decizia nr. 5 din 11 februarie 2019, pronunțată de Înalta Curte de Casație și Justiție în dosarul nr. 2715/1/2018 a fost admis recursul în interesul legii formulat de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție și, în interpretarea şi aplicarea art. 174, cu referire la art. 154 alin. (2) teza I din Codul penal,  a stabilit că:

”Prin data săvârșirii infracţiunii şi, implicit, data de la care începe să curgă termenul de prescripţie a răspunderii penale în cazul infracţiunilor simple a căror latură obiectivă implică producerea unei pagube ori realizarea unui folos necuvenit pe o perioadă de timp se înţelege momentul apariţiei primei pagube ori al obţinerii primului folos necuvenit.”

Dispozițiile art. 174 din Codul penal stabilesc că ”prin săvârşirea unei infracţiuni sau comiterea unei infracţiuni se înţelege săvârşirea oricăreia dintre faptele pe care legea le pedepseşte ca infracţiune consumată sau ca tentativă, precum şi participarea la comiterea acestora în calitate de coautor, instigator sau complice.”

De asemenea, prevederile art. 154 alin. (2) din Codul penal prevăd: ”Termenele prevăzute în prezentul articol încep să curgă de la data săvârşirii infracţiunii. În cazul infracţiunilor continue termenul curge de la data încetării acţiunii sau inacţiunii, în cazul infracţiunilor continuate, de la data săvârşirii ultimei acţiuni sau inacţiuni, iar în cazul infracţiunilor de obicei, de la data săvârşirii ultimului act.”

Decizia Înaltei Curți este obligatorie pentru instanţe de la data publicării deciziei în Monitorul Oficial al României, Partea I, conform dispoziţiilor art. 474 alin. (4) Cod procedură penală.

Pronunţată în şedinţa publică, 11 februarie 2019

Sursa: scj.ro

Avocat Gherasim Andrei-Gheorghe

Titular Cabinet de Avocat ”Gherasim Andrei-Gheorghe”