Reglementări privind libertatea de exprimare

Reglementări existente cu privire la libertatea de exprimare:

”1) Convenţia Europeană a Drepturilor Omului dedică art. 10 libertăţii de exprimare :”1. Orice persoană are dreptul la libertatea de exprimare. Acest drept cuprinde libertatea de opinie şi libertatea de a primi sau de a comunica informaţii ori idei fără amestecul autorităţilor publice şi fără a ţine seama de frontiere. (…) 2. Exercitarea acestor libertăţi ce comportă îndatoriri şi responsabilităţi poate fi supusă unor formalităţi, condiţii, restrângeri sau sancţiuni prevăzute de lege, care constituie măsuri necesare, într-o societate democratică, pentru securitatea naţională, integritatea teritorială sau siguranţa publică, apărarea ordinii şi prevenirea infracţiunilor, protecţia sănătăţii sau a moralei, protecţia reputaţiei sau a drepturilor altora (…)”.

2) Constituţia României consacră la art. 30 dreptul la liberă exprimare, stabilind însă şi restrângerile:

„(1) Libertatea de exprimare a gândurilor, a opiniilor sau a credinţelor şi libertatea creaţiilor de orice fel, prin viu grai, prin scris, prin imagini, prin sunete sau prin alte mijloace de comunicare în public, sunt inviolabile. (…)

Libertatea de exprimare nu poate prejudicia demnitatea, onoarea, viaţa particulară a persoanei şi nici dreptul la propria imagine.

Sunt interzise de lege defăimarea ţării şi a naţiunii, îndemnul la război de agresiune, la ură naţională, rasială, de clasă sau religioasă, incitarea la discriminare, la separatism teritorial sau la violenţă publică, precum şi manifestările obscene, contrare bunelor moravuri.”

Astfel, Convenţia statuează că libertatea de exprimare nu poate depăşi graniţele impuse de situaţii precum prevenirea unor infracţiuni, protejarea securităţii naţionale, protecţia sănătăţii, a moralei sau a drepturilor altora.

În acelaşi timp, legiuitorul român a ales să detalieze un set de valori cărora nu li se poate aduce atingere în detrimentul exprimării libere a unor opinii. Libertatea de exprimare nu poate prejudicia demnitatea, onoarea, viaţa particulară a persoanei şi nici dreptul la propria imagine.

3) În completarea textului constituţional, Codul Civil dedică o secţiune acestei problematici, dreptul la liberă exprimare fiind prevăzut la art. 70: „(1) Orice persoană are dreptul la libera exprimare. (2) Exercitarea acestui drept nu poate fi restrânsă decât în cazurile şi limitele prevăzute la art. 75.”

Art. 75 Cod Civil prevede că exercitarea drepturilor şi libertăţilor constituţionale cu bună-credinţă nu constituie o încălcare a drepturilor prevăzute în secţiune.”

Extras din Decizia civilă nr. 500 din 16.03.2020, Curtea de Apel Ploiești

Avocat Gherasim Andrei-Gheorghe

Titular Cabinet de Avocat ”Gherasim Andrei-Gheorghe” specializat litigii de muncă